Staatsolie informeert actoren Saramacca over 55 kilometer lange hogedrukpijpleiding

Staatsolie Maatschappij Suriname heeft de afgelopen week een informatiesessie gehouden over de 55 kilometer lange hogedrukpijpleiding die loopt van Catharina Sophia in Saramacca naar Tout Luit Faut in Wanica.

Deze informatiesessie was nodig, omdat tijdens reguliere controleactiviteiten medewerkers van Staatsolie regelmatig stuiten op graafwerkzaamheden binnen het pijpleidingtrace, door onder andere aannemers of nutsbedrijven.

Ook is gebleken dat bewoners de instructies om geen activiteiten op het trace van de pijpleiding uit te voeren, vaker negeren.

Uit veiligheidsoverwegingen en voor het kunnen onderhouden van dit buizenstelsel, heeft Staatsolie een trace van 3,5 meter aan weerszijden van de pijpleiding vastgesteld, waarbinnen er geen activiteiten mogen plaatsvinden.

Staatsolie doet een beroep op eenieder, indien er plannen zijn om in de nabije omgeving van deze hogedrukpijpleiding werkzaamheden te verrichten, om eerst contact op te nemen met het bedrijf, zodat er vooraf wordt afgestemd.

De route van het pijpleidingtrace in het district Saramacca is als volgt: Catharina Sophia – Jossiekreek -Paloeloeweg – onder Saramaccarivier – achter percelen Wayambo – Jarikaba wooncentrum – richting Boosterstation Mr. P. Chandishawweg – Uitkijkpolder LVV beheersgebied – richting district Wanica.

Bij deze informatiesessie waren naast vertegenwoordigers van de districtscommissarissen (Saramacca en Wanica) ook vertegenwoordigers van nutsbedrijven en bedrijfsleven aanwezig.