Staatsolie en Kustwacht tekenen samenwerkingsovereenkomst

Staatsolie Maatschappij Suriname en de Kustwacht van Suriname hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerking zal resulteren in het optimaliseren van de veiligheid in Surinaamse wateren.

De aanleiding hiertoe is het Nearshore Drilling Project (NSD), waarbij vanaf 2 april 2019 acht exploratieputten zullen worden geboord voor de Surinaamse kust.

Een calamiteitenplan is voor het project opgesteld om afdoende in te kunnen spelen bij eventuele noodsituaties. De kustwacht heeft een cruciale rol in het calamiteitenplan.

Met het contract geven partijen invulling aan een intentieverklaring die op 20 september 2018 is ondertekend. Door de capaciteitsversterking van de Kustwacht is Suriname nog beter voorbereid om op te treden bij eventuele noodsituaties op zee.

Overige berichten