fbpx

Staatsolie boekt US$ 149 miljoen brutowinst in 2018

GFC NIEUWS- Staatsolie Maatschappij Suriname haalde in het boekjaar 2018 een geconsolideerde bruto-omzet van US$ 506 miljoen, terwijl de winst voor belastingen US$ 149 miljoen bedroeg.

Zowel de omzet als winst namen toe vergeleken met 2017. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) keurde op 14 augustus de jaarrekening 2018 goed.

Staatsolie boekte in 2018 goede financiële resultaten. De geconsolideerde brutowinst van US$ 149 miljoen is het gezamenlijk resultaat van Staatsolie en zijn dochterbedrijven Staatsolie Power Company Suriname, GOw2 Energy Company en Ventrin Petroleum Company (Trinidad and Tobago).

De financiële prestaties van Staatsolie waren in 2018 in meerdere opzichten beter dan het jaar ervoor, zoals het overzicht hieronder laat zien:

• De gemiddelde referentieprijs voor onze olie, Saramacca Crude, was US$ 61 per vat (ong. 159 liter), in 2017 was die US$ 47.

• De bruto-omzet van Staatsolie en zijn dochterbedrijven bedroeg US$ 506 miljoen, een toename van zestien procent.

• De inkomsten vóór aftrek van interest, belastingen, amortisatie en afschrijvingen stegen naar
US$ 355 miljoen, vergeleken met US$ 285 miljoen in 2017.

• De winst vóór belastingen steeg van US$ 94 miljoen in 2017 naar US$ 149 miljoen.

• Het aandeel van 25 procent in de Merian goudmijn bracht 131.000 troy ounce goud op en droeg daarmee met US$ 92 miljoen bij aan de inkomsten vóór aftrek interest, belastingen, amortisatie en afschrijvingen. De gemiddelde goudprijs was US$ 1,264 per troy ounce. In 2017 bracht het aandeel 127.000 ounce goud op met een bijdrage van US$ 92 miljoen bij een gemiddelde prijs van US$ 1,265 per ounce.

• De bijdrage aan de overheidskas, bestaande uit belastingen, dividend en royalty’s, bedroeg US$ 150 miljoen, waarvan US$ 10 miljoen uit royalty’s vanuit de Merian goudmijn. In 2017 was de bijdrage US$ 139 miljoen (US$ 10 miljoen royalty’s).

Productie en afzet

In 2018 bedroeg de gemiddelde oliedagproductie 16.383 vaten, dat is op jaarbasis ongeveer 6 miljoen barrels is, bijna honderd procent van de doelstelling. Het streven voor de komende jaren is om de jaarlijkse productie op 6 miljoen vaten te houden.

Om dit doel te halen worden elk jaar putten geboord. In 2018 zijn er 135 bronnen bijgekomen. Het testen en inzetten van nieuwe technologieën, zoals Enhanced/Improved Oil Recovery (EOR/IOR) methoden, zal uiteindelijk bijdragen aan een stabiele olieproductie.

De raffinaderij heeft 2,74 miljoen vaten gasoline en diesel geproduceerd (2,66 miljoen in 2017).

Met het continu aanbrengen van verbeteringen bij de raffinaderij, zal tegen 2020 een stabiele productie van 10.050 barrels hoogwaardige producten per dag worden bereikt. De focus blijft op het garanderen van een constante productie en tegelijkertijd verder verlagen van de kosten.

Staatsolies dochterbedrijf Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) wekte met 438.000 MWh drie procent meer energie op dan in 2017. Aan het openbare elektriciteitsnet werd ruim 350.000 MWh geleverd en aan de raffinaderij ruim 88.000 MWh.

SPCS leverde ruim 70.000 ton processtoom aan de raffinaderij (2017: 26.042 ton). In 2018 is SPCS gecertificeerd conform de ISO 9001: 2015-norm voor kwaliteitsbeheer.

BEKIJK OOK
Suriname maakt zich gereed voor beter beheersysteem medisch afval

Dochterbedrijf GOw2 behield zijn aandeel op de Surinaamse retailmarkt. De verkopen van smeermiddelen en diesel namen aanmerkelijk toe, zowel in het consumenten- als industriële segment.

De door Staatsolie geproduceerde ultra low sulphur diesel en gasoline worden door GOw2 op de binnenlandse consumentenmarkt afgezet. Ook GOw2 werd in 2018 gecertificeerd volgens de ISO 9001: 2015-norm.

Ventrin, Staatsolies dochterbedrijf in Trinidad and Tobago, leed US$ 1,8 miljoen verlies (2017: US$ 3 miljoen). De omzet was ruim 24.000 ton (2017: ruim 98.000). Het bedrijf levert bunkerbrandstof aan lokale en internationale schepen en hervatte in 2018 zijn walactiviteiten.

Ventrin bereidt zich nu samen met Staatsolie voor om in te spelen op de aankomende regels van de International Maritieme Organisatie (IMO). Volgens deze richtlijnen zal vanaf 1 januari 2020 het zwavelpercentage in bunkerbrandstoffen niet meer dan 0,5 mogen zijn.

Activiteiten zeegebied

De voorbereidingen voor het Nearshore Drilling Project bereikten in 2018 een hoogtepunt met de ondertekening van de contracten met de drie hoofdaannemers. Er zullen maximaal negen exploratieputten worden geboord in de nearshore, het zeegebied tot dertig meter waterdiepte. De boringen zijn op 1 april 2019 gestart.

In het diepzeegebied hebben de internationale partners van Staatsolie hun exploratie-activiteiten voortgezet. Kosmos heeft twee exploratieputten geboord, zonder resultaat. De partners blijven optimistisch, gezien de plannen om meer putten te boren in 2019 en 2020.

Dat de oliewereld het optimisme deelt, blijkt uit de ondertekening van twee nieuwe productiedelingscontracten in 2018, een met Cairn Energy en een met Tullow Oil.

De recente ontdekkingen in Guyana nabij de grens met Suriname, versterken het vertrouwen in een op handen zijnde offshore commerciële ontdekking in Suriname.

Maatschappelijke betrokkenheid

Ook in 2018 heeft Staatsolie zijn maatschappelijke betrokkenheid getoond, ook via de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development. In totaal is ruim US$ 433,000 besteed aan de ondersteuning van een reeks initiatieven die de gezondheid, het onderwijs en de ontwikkeling van de bevolking van Suriname verbeteren.

Sinds 2017 legt Staatsolie de nadruk op een nauwe samenwerking met de gemeenschappen in de gebieden waarin bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Hiertoe is er regelmatig contact met hen en vertegenwoordigers van de lokale overheid.

Vooruitzichten

Voor 2019 en komende jaren staat de uitvoering van Staatsolies “Strategie voor succes 2016-2020” centraal. Deze strategie is erop gericht om Staatsolie te transformeren naar een bedrijf van wereldklasse.

Met veelbelovende vooruitzichten in de nearshore en offshore en een duidelijke strategie voor succes, zowel op korte als op lange termijn, gaat Staatsolie spannende tijden tegemoet. Het bedrijf rekent daarom op de blijvende steun van de aandeelhouder, medewerkers en de samenleving.

Staatsolie is er van verzekerd dat hij van grote waarde kan blijven voor de aandeelhouder en een belangrijke bijdrage zal blijven leveren aan de ontwikkeling Suriname.