Staatshoofd brengt werkbezoek aan district Commewijne

President Desiré Bouterse toog vandaag voor een werkbezoek naar het district Commewijne. Het staatshoofd oriënteerde zich persoonlijk in het district om onder meer de staat van enkele belangrijke wegen aldaar na te gaan.

Tijdens dit bezoek werd hij onder meer vergezeld van deskundigen van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie. Gezamenlijk zijn opties bekeken voor het verharden van deze wegen. De plaatselijke gemeenschap toonde zich bereid om zelf ook een bijdrage te leveren in de oplossing. De president was enorm onder de indruk van het geëtaleerde “gotong rojong” gedachte.

Aansluitend op dit veldbezoek voert het staatshoofd vanavond overleg met alle relevante actoren waaronder die van de ministeries van Financiën, Openbare Werken, Transport en Communicatie en die van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer.

Zorgvliet

De president bezocht onderwijsinstellingen, sportfaciliteiten in het district en had ook een ontmoeting met de plaatselijke gemeenschap te Zorgvliet. Daar hoorde het staatshoofd de problemen aan van buurtbewoners. Bewoners maakten energie-, infrastructurele- en grondproblemen bekend aan het staatshoofd.

De president legde de nadruk erop dat de problemen gezamenlijk aangepakt zullen worden. Een werkgroep is in het leven geroepen om te werken aan de verschillende problemen binnen dit district. Volgens President Bouterse zal vanuit zijn kabinet het werk begeleid en gemonitord worden. De aanpak van de problemen typeerde de staatsman als een “Spoedproject in verband met Javaanse immigranten dag”.

Het streven is om een groot deel van de problemen opgelost te hebben voor de herdenking van de komst van de immigranten op 09 augustus aanstaande. De president wees op de bijzondere bijdrage die de groep van Javanen en zegt dat zij het meer dan verdiend hebben om een oplossing te brengen in de problemen.

Het staatshoofd riep de bewoners op om de productie ter hand te nemen, hiervoor hebben wij volgens hem als land te veel rijkdommen gehad van de Allerhoogste. “Suriname kan pas rijk worden als we daadwerkelijk gaan produceren,” aldus Bouterse.(GFC)