fbpx

St. Clemens Parochie gedenkt senioren wederom met Kerstpakketten

GFC NIEUWSREDACTIE- De Sectie Ziekencommunie van de St. Clemens Parochie heeft bijna 100 seniorenburgers bedacht met een pakket met levensmiddelen.

De Parochie heeft een jaarlijkse traditie om rond Kerstmis een feest te organiseren voor 60-plussers onder de parochianen en bewoners van Huize Majella en Huize Margriet. Het doel daarvan is om ze speciale aandacht te schenken.

Vanwege de heersende Covid-19-pandemie en de voorzorgsmaatregelen die daarmee samenhangen, kunnen de gebruikelijke feestactiviteiten niet plaatsvinden.

Het verstrekken van levensmiddelenpakketten aan behoeftigen vindt nog jaarlijks plaats, dankzij donaties in geld of in natura van het bedrijfsleven.

Dit jaar heeft de instelling 98 pakketten kunnen samenstellen. Er wordt op transparante wijze invulling gegeven aan de verdeling van de pakketten, waarbij ook veel burgers buiten de St. Clemens Parochie in aanmerking komen. Helaas kan niet iedere behoeftige van een levensmiddelenpakket worden voorzien.

Mede namens de Pastoor van de St. Clemens Parochie brengt de Sektie Ziekencommunie dankbaarheid en erkentelijkheid uit aan alle donateurs die wederom een bijdrage hebben geleverd aan het succes van het project dit jaar.

BEKIJK OOK
Eredoctoraat voor Andre Saheblal

“Onze donateurs zijn ondernemers uit de financiële en dienstensector, maar ook uit de productiesector, kortom donateurs uit het gehele bedrijfsleven. Dit project is een voorbeeld dat zij ook graag teruggeven aan de samenleving.”

“We stellen deze ondernemers als voorbeeld voor anderen. Mede dankzij hun sociale bewogenheid kunnen wij behoeftige senioren, zieken, mensen met een beperking in zowel het operationeel rayon van de St. Clemens Parochie als daarbuiten gedenken met een Kerstpakket.”

De Sektie Ziekencommunie gaat het heel jaar door maandelijks langs bij bejaarden en zieken die vanwege hun omstandigheid niet meer naar de kerk kunnen. Die missie is bedoeld om met deze mensen te bidden en ze de nodige warmte en liefde te geven.