fbpx
SSEB wil knelpunten sector helpen oplossen

GFC NIEUWS- De Suriname Service Station Exploitanten Bond (SSEB) heeft tijdens een korte kennismakingsbezoek aan minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie(EOTI) aandacht gevraagd voor enkele knelpunten, die haar organisatie graag opgelost wens te zien.

et betreft in deze de kwestie rond benzine smokkel, het vergunningenbeleid, de kwaliteitscontrole van brandstof en de margeaanpassing. Het is gebleken, dat er klachten vanuit de samenleving zijn omtrent voornamelijk de kwaliteit van diesel.

Een andere kwestie waarvoor de SSEB ook jarenlang aandacht vraagt is het op tijd doorgeven van de nieuwe brandstofprijzen, zodat haar leden de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

Tijdens de meeting, die op 30 juli 2020 plaatsvond heeft de SSEB naast het aankaarten van de knelpunten, bij monde van voorzitter Sirodjenie Jankie haar volledige ondersteuning toegezegd om mede te helpen bij met name de kwaliteitscontrole.

Minister Walden neemt deze punten serieus en is van oordeel dat brandstof van slechte kwaliteit, machines defect kan laten raken en daardoor een spin-off effect kan hebben op de productiekosten voor de samenleving en dus een groot maatschappelijk probleem kan vormen.

De bewindsvrouw ziet SSEB als een belangrijke speler in de hele economie en dus ook partner in het helpen oplossen van de brandende issues als ook het indekken van de risico’s. Minister Walden is verder de mening toegedaan, dat diensten van deze organisatie alle huishoudens treft.

In dit kader is afgesproken, dat er een commissie, zal worden samengesteld, die op zeer korte termijn aan de aandachtspunten zal werken. In deze commissie zal de SSEB ook vertegenwoordigd zijn. Verder zal ook gekeken worden welke andere ministeries en organisaties hierbij moeten worden betrokken.

Voor de minister van EOTI is het betrekken van partijen noodzakelijk voor het vormen van synergie. Daardoor kunnen de problemen van ons land sneller worden opgelost, met als resultaat het scheppen van een beter bestaan voor alle landgenoten.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.