fbpx

SSB Introduceert software voor online vergaderingen van Technische Commissies

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft het initiatief genomen om op 13 december 2018 een training te organiseren voor haar Technische Commissie (TC) leden met als thema “Zoom Online Meetings”.

Deze training had als doel de TC leden de nodige tools aan te reiken hoe om te gaan met de “zoom software”, die door het SSB wordt geïntroduceerd voor online vergaderingen van Technische Commissies.

De opening van de training werd verricht door mevrouw Charelle Parker, waarnemend direkteur van het SSB. Zij legde de nadruk op de input die nodig is vanuit de TC leden om een standaard te kunnen ontwikkelen. Het SSB heeft een faciliterende rol binnen het standaardisatie proces en tracht daarom een comfortabele doch efficiënte en effectieve methode te hanteren bij haar TC-vergaderingen.

De participanten hebben kennis gemaakt met de Zoom software en kregen daarbij een demonstratie.

Tijdens de training zijn de TC leden ook geïnformeerd over de nieuwe structuur van Technische Commissies die het SSB zal hanteren ingaande januari 2019. Verder werden er presentaties gegeven omtrent de huidige participatie van TC-leden op Regionaal en Internationaal gebied en het Nationale Standaardisatieplan 2016 -2019.

BEKIJK OOK  Commissie mensenrechten DNA bezoekt jeugddetentie-instellingen

Het laatst genoemde zal in het eerste kwartaal 2019 gereviseerd worden, waarbij de stakeholders in staat gesteld zullen worden om het concept standaardisatieplan 2019-2021 te becommentariëren en feedback te geven.

Indachtig de belangen en wensen van de stakeholders, zal het standaardisatieplan 2019-2021 worden gefinaliseerd. De training werd beëindigd met een evaluatie van de verschillende Technische Commissies over het jaar 2018.

De opkomst van stakeholders was meer dan verwacht en al met al kan worden gezegd dat het een geslaagde training is geweest. Het SSB is van plan om meerdere trainingen/ awareness sessies te organiseren, zodat stakeholders up to date blijven en hun bijdrage kunnen leveren bij de totstandkoming van onze Nationale Standaarden.(GFC)