SSB houdt evaluatiebijeenkomst Nationale standaard “Specificatie voor toeristische accommodatie”

GFC NIEUWS- Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft een consultatiesessie Nationale standaard “Specificatie voor toeristische accommodatie” gehouden.
Deze bijeenkomst ligt in het verlengde van een eerder gehouden consultatiebijeenkomst op 18 november. Zo is het eerste deel waarin de algemene vereisten van deze standaard vervat is reeds belicht en gepubliceerd.
Het doel van deze bijeenkomst was daarom ook om alle stakeholders die direct of indirect invloed hebben op deze Nationale Standaard van informatie te voorzien en die instaat te stellen het concept van commentaar te voorzien. Door Videsha Munusami, Standard officer van het Bureau werd er een uiteenzetting gegeven van de algemene vereisten voor toeristische accomodaties.
Er is verder tijdens deze workshop ingegaan op het resultaat van voornoemde activiteiten, met als doel feedback hierop te ontvangen. De stakeholders werden in groepen verdeeld voor het uitvoeren van diverse opdrachten. Bij deze opdrachten moesten vragen uitgewerkt worden die een verband hadden met o.a. de meetbaarheid en implementatie van de standard.
Verder of de standaard niet in strijd is met bestaande wet en regelgeving en als er nog essentiële zaken ontbreken aan de bestaande inhoud. Alle verkregen feedback op het concept Nationale Standaard zal toegezonden naar de Technische Commissie van het SSB voor eventuele verwerking in het concept.

Overige berichten