SRD 400 miljoen wordt gestopt in Covid-19 Noodfonds

GFC NIEUWS- In de Nationale Assemblee is dinsdag de wet Uitzonderingstoestand aangenomen om de te verwachten negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis zoveel als mogelijk op te kunnen vangen. Er is voorgesteld dat in het Noodfonds 400 miljoen SRD wordt gestopt.
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team dat bij afkondiging van de wet de middelen primair zullen worden aangewend voor het behouden van arbeidsplaatsen, openhouden van bedrijven, stimuleren en verhogen van lokale productie als importvervanging.
Een ander deel is bestemd voor versterking van het Ministerie van Volksgezondheid die onder alle omstandigheden de volksgezondheid zal moeten garanderen. Er wordt verder gewerkt aan belasting verlichtende maatregelen en een fast track faciliteit voor lokale productie. Het gaat in alle gevallen om geoormerkte voorzieningen. De details worden in de komende dagen verder uitgewerkt.
Steun multilaterale partners
Er zijn inmiddels gesprekken geweest met multilaterale partners zoals Wereldbank, IDB, IsdD, IDB en het IMF over mogelijke financiële en technische ondersteuning aan Suriname.
“De economische impact moet nog komen, maar we moeten het land gezond houden. Het IMF heeft aangegeven dat deze crisis de ergste is dat Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kon overkomen in de laatste 50 jaar”, schetst de bewindsman de ernst van de economische impact.
Er wordt nu reeds gesproken van een lost decade (2015 – 2025), in navolging van de grondstoffencrisis van 2015. “Landen zoals Suriname hebben niet de luxe om miljoenen dollars in de economie te gooien om onze economie te versterken. Wij zijn afhankelijk van exporten en financiering die momenteel zeer zwakjes zijn. Kleine landen als Suriname betalen altijd een enorme prijs van wat mis gaat in de wereld.”

Overige berichten