SRD 2500 koopkrachtversterking niet langer toereikend, roep om structurele aanpassingen

man arm geld

GFC NIEUWSREDACTIE – De SRD 2500 koopkrachtversterking, eerder overeengekomen tussen de Surinaamse regering en vakbonden, voldoet niet langer aan de financiële behoeften van ambtenaren.

Met de aanstaande prijsstijgingen als gevolg van aanpassingen in de Btw-tarieven in oktober, groeit de bezorgdheid onder de samenleving.

Velen vinden het momenteel onmogelijk om rond te komen met hun huidige salaris en pleiten dringend voor structurele salarisverhogingen van ongeveer 60%.

Het streven naar duurzame oplossingen om de levenskwaliteit van ambtenaren te verbeteren blijft een urgente kwestie in Suriname.

Tijdens gesprekken met diverse ambtenaren komt deze kwestie herhaaldelijk ter sprake. Een bijna gepensioneerde ambtenaar heeft zijn bezorgdheid geuit over de huidige situatie.

Hij hoopt dat de salarissen vóór zijn pensionering volgend jaar daadwerkelijk worden verhoogd, omdat hij zich anders onzeker voelt over zijn financiële toekomst. “Ik overweeg zelfs om mijn pensioen uit te stellen of op zoek te gaan naar ander werk”, deelde hij mee aan GFC.

OOK INTERESSANT
Surinamer die woont in Nederland is het zat: 'ik moet mezelf constant bewijzen in dit land'

Een andere ambtenaar benadrukt dat ze moeite heeft om haar maandelijkse kosten te dekken, vooral vanwege de stijgende brandstofprijzen.

Ze dringt erop aan dat de regering opties onderzoekt om de situatie te verbeteren, zoals het opnemen van de SRD 2500 in het huidige salaris en vervolgens te werken aan verdere verhogingen.