SRD 2.191,- miljoen in 3 jaren aan subsidie elektra

De regering heeft de afgelopen 3 jaar, SRD 2.191,- miljoen besteed aan subsidie voor elektra.

De regering acht het hoognodig om u bij te staan in de elektra voorziening, om zodoende andere negatieve spin-off effecten, die eventueel zouden voortvloeien uit een verdere tariefsverhoging, te voorkomen. Deze informatie heeft parlementariër Amzad Abdoel woensdag gepresenteerd tijdens de behandeling van de Staatsbegroting in De Nationale Assemblee (DNA).

“Ik wil ook in herinnering brengen dat deze regering er ook voor heeft gezorgd dat tal van andere woongebieden van elektra zijn voorzien. Het voorzien in deze behoefte is een enorme uitdaging daar de energiesector decennialang verwaarloosd was en niet de nodige aandacht kreeg.” Het DNA-lid heeft begrip voor problemen, zoals lange wachttijden voor huisaansluitingen en het weleens uitvallen van de elektravoorziening.

De volksvertegenwoordiger is van oordeel dan burgers de inspanningen van de overheid op dit gebied niet over het hoofd moeten zien. “Het volk dient te weten dat de prijs voor elektriciteit die zij betalen, niet de werkelijke prijs is. De prijs van elektra wordt al tientallen jaren gesubsidieerd. Geen enkele regering heeft er ooit werk van gemaakt om die subsidie af te bouwen. Dit is ook een van de redenen waarom de energiesector zich niet adequaat heeft kunnen ontwikkelen. De crisis heeft ons in elk geval geleerd dat wij de lasten anders moeten gaan verdelen.”

“De bredere schouders zouden de zwaardere lasten moeten dragen. In dat kader is het deze regering wel gelukt, om met een classificatie te komen, waarbij de sociaal zwakkeren in bescherming zijn genomen. Tot een bepaald verbruik wordt nog steeds een heel laag tarief betaald. Echter subsidieert de overheid nog eenieder.”

De subsidies voor elektra over de jaren 2016, 2017 en 2018 bedragen respectievelijk SRD 230 miljoen, SRD 717 miljoen en SRD 1.244 miljoen. In totaal heeft de regering voor het volk in drie jaren een bedrag van SRD 2.191 miljoen aan elektra kosten betaald.

Overige berichten