fbpx

SRD 10.000.000 gestort in Agrarisch Krediet Fonds

De Raad van Ministers heeft het voorstel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor uptopping van het Agrarisch Kredit Fonds (AKF) goedgekeurd. Een bedrag van SRD 10.000.000,= wordt beschikbaar gesteld voor het Fonds.

Enkele jaren terug is het AKF in het leven geroepen om agrariërs financieel tegemoet te komen. Deze groep kan na goedkeuring van een door hen ingediend agrarisch project, in aanmerking komen voor een lening bij het Fonds tegen een zeer lage percentage aan rente.

Door bepaalde omstandigheden begon het AKF minder goed te draaien. Vanuit De Nationale Assemblee en andere sectoren werd er steeds aan de bel getrokken om het AKF weer nieuw leven in te blazen. Dit is eindelijk gerealiseerd met de financiële boost.

Nadat administratief alles afgerond is, zal via de media en andere kanalen bekend gemaakt worden wat de agrariërs moeten doen om in aanmerking te komen voor een lening bij het AKF.(GFC)

Naar meer berichten...