SPWE maakt visueel beperkte micro-ondernemers economisch weerbaar

GFC NIEUWSREDACTIE- Twee visueel beperkte micro-ondernemers zijn door gerichte training en begeleiding van de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) nu in staat om op een professionele wijze hun bedrijf verder te runnen.

Het betreft in deze, de mannelijke ondernemer Reginaldo Josafath en de vrouwelijke ondernemer Johanna Ajeki.

De trainingen zijn onderdeel van het project ‘Ondersteuning zelfredzaamheid onder mensen met een beperking’, dat de SPWE uitvoert in samenwerking met het Bureau voor Gemeenschapsprojecten (BGP) van het ministerie van Financiën en Planning.

Vanuit het ministerie van AWJ wordt alles in het werk gesteld om personen met een beperking, economisch weerbaar te maken.

Als werkarm van het ministerie, levert de SPWE een bijdrage hiertoe door deze doelgroep een steun in de rug te geven, zodat zij op een duurzame manier kunnen ondernemen.

Josafath heeft een borduurtraining gevolgd, terwijl Ajeki getraind is in voedselveiligheid. Het vervaardigen van borduurwerken door Josafath wordt voor hem een extra economische activiteit als ondernemer, want hij vervaardigt al chips en ijsjes.

Nu hij borduren heeft geleerd, zal hij ook patronen en logo’s vervaardigen en aan de man brengen. Hij heeft ook geleerd hoe hij de borduurmachine die hij eerder als starterspakket heeft gekregen van de SPWE, moet gebruiken en onderhouden.

OOK INTERESSANT
OGA ondersteunt “Wereld schoonmaakdag”

De training en begeleiding hebben hem ook een boost gegeven om de kwaliteit van zijn bestaande producten, namelijk chips en ijsjes, verder te verbeteren.

De andere visueel beperkte ondernemer, Ajeki, is nu bekend met het proces van de verwerking van voedsel tot eindproduct, met in achtneming van voedselveiligheid en hygiëne.

De opgedane kennis was noodzakelijk voor verbetering van haar bestaande product, namelijk marinade. Dat zij de potentie heeft om uit te groeien tot een succesvolle ondernemer met een groot klantenbestand, blijkt uit de vele bestellingen voor verschillende gerechten die zij ook tijdens de training kreeg.

Voor Ajeki is de voedselveiligheidstraining aangepast aan haar visuele beperking, daarom is de training tot aan huis verzorgd.

Aangezien beide ondernemers visueel beperkt zijn mochten van elk, naaste familieleden meedoen aan de training met de bedoeling dat zij bijstand zullen verlenen bij het vervaardigen van de producten en bij het verlenen van diensten.

Door de training en begeleiding beheersen beide ondernemers nu ook de basis kwaliteiten van het ondernemerschap zoals: gedrevenheid, wilskracht, overtuigingskracht en zelfinzicht.

Simone Haridat, projectcoördinator bij de SPWE, is tevreden met de progressie die wordt geboekt om personen met een beperking te ondersteunen bij hun streven naar zelfredzaamheid, door middel van gerichte training en begeleiding. Hierdoor wordt de doelgroep in staat gesteld om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun producten en dienstverlening.

OOK INTERESSANT
Academisch Ziekenhuis Paramaribo maakt nog steeds geen nieuwe afspraken voor echo-onderzoek

Dit vormt volgens haar een goede basis voor continuering van hun business. Zij hoopt dat dit voorbeeld, de ondernemingsgeest van andere personen met een beperking kan prikkelen om ook aan de slag te gaan.

In het kader van het project ‘Ondersteuning zelfredzaamheid onder mensen met een beperking’, worden afgezien van deze twee ondernemers, nog 3 andere ondernemers met een beperking getraind en begeleid. Ook die personen krijgen een starterspakket om uit de voeten te kunnen als ondernemer.