fbpx
SPWE maakt doorstart

De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) heeft een doorstart gemaakt met de launch van haar geplande kosteloze softskills trainingen voor dit jaar.

De SPWE heeft als werkarm van het ministerie van Arbeid in 2016 de deuren voor het publiek moeten sluiten wegens bedrijfseconomische overwegingen.

Met de eerste tweedaagse training, die als startsein gold, heeft de stichting gedemonstreerd naar de samenleving toe dat ze de draad weer heeft opgepakt om wederom een bijdrage te leveren aan de verhoging van de employability (duurzame inzetbaarheid) van met name zelfstandige werkers.

In het kader van haar doorstart, heeft de SPWE gratis een reeks van gelijksoortige softskills-trainingen gepland tot december dit jaar, specifiek gericht op het vergroten van slaagkansen voor werkenden bij verandertrajecten binnen bedrijven.

Op deze trainingen wordt inzicht gegeven aan de deelnemers in aspecten die van belang zijn bij veranderingsmanagement waarbij de nadruk wordt gelegd op effectieve communicatie, ethiek en leiderschap.

De trainingen komen tot stand met medewerking van de Business Support Unit van het ministerie van Arbeid die in aanloop naar dit moment al bijna 100 personen in naam van de SPWE had getraind in de afgelopen weken.

De vervanger van de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, die het startsein gaf, is ervan overtuigd dat het ontwikkelen van softskills bij de beroepsbevolking door de jaren heen zowel nationaal als internationaal zijn nut heeft bewezen. Dit komt volgens haar tot uiting in een verhoogde arbeidsproductiviteit door betere prestaties van werkenden.

De softskills-trainingen van het ministerie stellen werkenden en toekomstige werkenden in staat om te werken aan hun eigen persoonlijke eigenschappen, persoonlijke gewoonten, emotionele, sociale, communicatieve en intellectuele vaardigheden in relatie tot anderen op de werkvloer. Voor de persoonlijke efficiëntie van werkers mogen volgens haar softskills niet worden onderschat. Ze riep bij deze gelegenheid werkzoekenden, drop-outs en werkenden op om gebruik te maken van de verschillende scholings- en trainingsmogelijkheden die het ministerie via zijn werkarmen aanbiedt met het doel beter te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt.

Volgens SPWE-directeur, Etienne Etman, is zijn organisatie weer helemaal gereed om invulling te kunnen geven aan de taakstelling van het ministerie van Arbeid om klein-zelfstandigen te stimuleren als een van de manieren om in te spelen op de vraag naar arbeid. De eerste kosteloze softskills-training die gisteren is aangevangen is vandaag afgesloten met het uitreiken van certificaten aan de 12 deelnemers.

De SPWE heeft vanaf haar instelling in 1993 een wezenlijke bijdrage geleverd aan: het begeleiden, coachen en trainen van met name sociale groepen in onze samenleving, zoals personen met een beperking, drop-outs, vrouwen, en coöperaties van kleine zelfstandigen.

Afgezien van de verschillende trainingen die de stichting aanbiedt, zal ze ook haar trainees begeleiden in het voor- en na traject met betrekking tot financiering door verschillende bankinstellingen.

Groepen of personen die vaardigheden van het ondernemen onder de knie willen hebben of klein-zelfstandigen die betere resultaten wensen te realiseren, mogen in contact treden met de SPWE die nu is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 17.

Meer nieuws

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.