fbpx

SPSB en VMSS maken 35 studenten blij met financiering woning

De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) heeft in samenwerking met de Vereniging voor de Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) een overeenkomst getekend voor een woningbouwproject. In deze fase zijn 35 van de 600 ingeschrevenen studenten in aanmerking gekomen voor een woning.

Ginmardo Kromosoeto, directeur van de SPSB gaf in zijn inleiding aan dat het aanvankelijk ging om twintig, maar uiteindelijk werd besloten om met 35 woningen te starten. Toen de percelen reeds gekocht waren, is er een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen de SPSB en de VMSS. In het voortraject zijn er hoogtemetingen verricht, omdat de grond eerst onderzocht moest worden.

Ondertussen heeft de SPSB de volkswoningbouw voor de lage inkomensgroepen geactiveerd. Er zijn deskundigen aangetrokken om ervoor te zorgen dat woningbouwprojecten, zowel juridisch als technisch begeleid kunnen worden, aldus de directeur van de SPSB.

BEKIJK OOK  Jong koppel van 17 en 18 jaar pleegt zelfmoord op balkon

Voorzitter Jenniffer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee (DNA) behoorde ook tot een van de aanwezigen die haar mening gaf met betrekking tot dit project. “Het is niet de bedoeling dat wij nu nog een generatie krijgen die dertig jaren lang moet wachten voor het krijgen van een woning”. Van essentieel belang is dat er een begin wordt gemaakt met een andere fase, waarbij in Suriname op een beter gestructureerde wijze het huisvestingsvraagstuk wordt aangepakt.

De DNA-voorzitter feliciteerde de doelgroep door aan te geven dat aan het einde van deze fase er in Suriname een historisch project moet zijn gerealiseerd.(GFC)