“Sporten kan aantal nationale vraagstukken oplossen”

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken c.q. de regering is ervan overtuigd dat door middel van sporten een aantal nationale vraagstukken opgelost kunnen worden.

De Verenigde Naties (VN) heeft 6 april uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Sport. Naar aanleiding van deze belangrijke dag heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken een statement uitgegeven.

Opgesomd worden sport tegen Non- Communicable Diseases (NCD’s), sport tegen criminaliteit, sport als recreatie, sport als verbroederingspolitiek, sport als geschiedenis, sport voor instandhouding van tradities en sport omdat een ieder er recht op heeft.

“Wij staan stil bij deze dag in Suriname en mogen met trots zeggen dat sport een van de aspecten is van onze multiculturele samenleving die het mogelijk maakt elkaar te verdragen, lief te hebben, te accepteren en samen doelen te stellen, wordt aangehaald.”

“Laten wij vandaag nemen om samen sportdoelen te stellen voor onze natie, onze kinderen, onze kinds kinderen en ons bestaan.”