“Sport verbetert maatschappelijk leven mensen met een lichamelijke beperking niet”

GFC NIEUWSREDACTIE- De thesis “Bouwstenen voor inclusief beleid: Ontplooiingskansen voor mensen met een lichamelijke beperking op het gebied van sport, onderwijs en werkgelegenheid” is door Ashwien Chitanie aangeboden aan minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Chitanie deed ter afronding van de studie Master in Education and Research for Sustainable Development (MERSD) aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) het bovengenoemde onderzoek.

Het doel van de overhandiging is om onder de aandacht van de bewindsvrouw te brengen dat ontoegankelijke gebouwen participatiestoornissen vormen voor personen in een rolstoel. Hiermee hoopt Chitanie een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bevorderen van de kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

De minister heeft haar dank uitgesproken voor de verrichte werkzaamheden van Chitanie. De bewindsvrouw zegt dat er ook gedacht wordt aan sporters met een beperking. Volgens haar hebben zij ook recht op sporten. Ze benadrukte hoe belangrijk het is om mensen met een beperking de zelfde ontplooiingskansen te bieden. De thesis zal gebruikt worden om het beleid te evalueren en indien nodig aan te scherpen op basis van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek.

Uit het onderzoek van Chitanie is gebleken dat sport het maatschappelijk leven van mensen met een lichamelijke beperking niet verbeterd. Hij heeft ook in zijn thesis algemene aanbevelingen gedaan over de beleidsgebieden onderwijs en werk gelegenheid.

Een van zijn aanbevelingen is dat sporters die Suriname op de kaart brengen niet de beloning krijgen die zij verdienen, zoals een volkswoning of een baan. Zijn verlangen is dat sport het maatschappelijk leven van mensen met een beperking kan veranderen.

Chitanie juicht het toe dat het ministerie voornemens is om de aandacht voor sporters met een beperking te gaan verbeteren.

De thesis is ook overhandigd aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh. De minister was zeer ingenomen met deze bijdrage en er zal nagegaan worden hoe de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen aangewend kunnen worden aan het beleid inzake werkgelegenheidsbevordering, zeker voor wat betreft de mens met een beperking.

Overige berichten