Sport – en Jeugdzaken wijst op belang preventiemaatregelen

GFC NIEUWS- De gezondheid en veiligheid van de jeugd en alle overige burgers die sport – en spelactiviteiten beoefenen zijn voor het ministerie van Sport – en Jeugdzaken een prioriteit.
Vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkeling gerelateerd aan de dreiging van de mogelijke gevolgen voor de samenleving door de aanwezigheid van het Covid– 19 virus in ons land wordt door het ministerie alle sportbonden, buurt- en jongerenorganisaties, daarbij aangesloten lidverenigingen, clubs, sporters en recreanten geadviseerd zoveel mogelijk preventief te handelen conform de instructies zoals gegeven door de regering.
Derhalve is het organiseren van, deelnemen aan en bijwonen van sport-, gemeenschaps-, naschoolse- en beweegactiviteiten waarbij personen in grote getallen aanwezig zullen zijn gedurende de komende periode niet aan te raden en dienen tot nader order vermeden te worden.
Bewegen en sporten zijn van belang voor de algehele gezondheid en de versterking van het immuun systeem. Daarom adviseren wij, vanuit onze verantwoordelijkheid om de sport- en beweegcultuur te blijven stimuleren, zoveel mogelijk actief in beweging te blijven in de eigen woonomgeving als individu en minstens basisbewegingsoefeningen te doen.
Aan alle sportbeoefenaars, jeugdigen en organisaties wordt geadviseerd de nodige preventieve maatregelen en instructies welke de verspreiding van dit virus dienen tegen te gaan zoveel als mogelijk op te volgen en in acht te nemen.
Aan de ouders / verzorgers doet het ministerie expliciet het verzoek kinderen thuis te houden en niet te doen deelnemen aan activiteiten buitenshuis.
Het ministerie blijft de ontwikkelingen volgen en zal indien mogelijk de nodige facilitering bieden welke betrekking heeft op de gevolgen van de annulering van reeds geplande activiteiten.
“Laten wij samen de strijd tegen Covid-19 aangaan en elkaar beschermen. Door met ons allen de instructies zoals door de regering gegeven op te volgen, de preventieve maatregelen betreffende contaminatie op te volgen en eensgezindheid te tonen bij de aanpak van deze uitdaging, zijn wij ervan overtuigd de negatieve effecten van de aanwezigheid van dit virus binnen onze samenleving tot een minimum te beperken en spoedig tot hervatting van de diverse competities en overige activiteiten te kunnen overgaan.”

Overige berichten