fbpx

Sport- en Jeugdzaken start milieubewustwordingsprogramma

Als onderdeel van het vakantiewerkgelegenheidsproject werd maandag een milieubewustwordingsprogramma gestart. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken faciliteert ongeveer 600 jongeren uit Paramaribo om een milieubewustzijn ter hand nemen.

Onder meer zal gewerkt worden aan het verfraaien van de stad, schoonmaak van pleinen en parken, het verwijderen van zwerfvuil, het vegen van trottoirbanden en beplanting van bermen. Deze werkzaamheden zullen veelal in de omgeving van scholen plaatsvinden in de verschillende buurten.

Voor dit programma- onderdeel is het ministerie een samenwerking aangegaan met het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie. Dit vanwege de expertise die dit ministerie bezit ten aanzien van het eerder uitgevoerde Krin Kondre project waarbij eveneens jongeren gedurende de vakantie schoonmaakactiviteiten hebben ontplooit.

Manschappen van het Nationaal Leger ondersteund door het Korps Politie Suriname zorgen ervoor dat de veiligheid van de vakantie jobbers gedurende de werkzaamheden gegarandeerd is.

Dagelijks verzamelen de jeugdigen zich op het SOSIS-terrein en worden van daaruit vervoerd naar de verschillende locaties. De werktijden zijn van 8.00-13.00 uur in de middag.

De jongeren die meedoen aan dit programma zijn gerekruteerd uit de 5000 geregistreerden voor het vakantiewerkgelegenheidsprogramma van het ministerie en verrichten maximaal 10 werkdagen de werkzaamheden.(GFC)

Overige berichten