fbpx

Sport- en Jeugdzaken op oriëntatiebezoek in Brokopondo

GFC NIEUWS- Een delegatie van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, onder leiding van waarnemend directeur Ricardo Pollard, heeft een bezoek gebracht aan Brokopondo.
Dit bezoek moet resulteren in het decentraliseren van het ministerie om verder invulling te geven aan de zichtbaarheid en het beleid. Ook heeft er een symbolische overhandiging plaatsgevonden van sportattributen aan het personeel aldaar.
De coördinator van Sport- en Jeugdzaken Brokopondo, Willem Kent, heeft aangegeven dat er in het district invulling wordt gegeven aan het beleid van het ministerie. Ook heeft Kent zijn dank uitgebracht voor het verstrekken van de sportattributen, waarbij hij aaneensluitend aangaf deze nuttig in te zetten.
De coördinator is voornemens samen met het personeel sportevenementen en competities te organiseren, waarbij bewegen gestimuleerd wordt, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen die vastgesteld zijn door het COVID-19 Crisis Managementteam.
Michael Klein, onderdirecteur Recreatie en Sport, is de mening toegedaan dat alle districten vertegenwoordigd moeten zijn bij de competities die georganiseerd worden door de verschillende bonden. De onderdirecteur vertrouwt erop dat er activiteiten georganiseerd zullen worden ter bevordering van sporten en bewegen in Brokopondo.
DNA-lid Susan Maabo, tevens trekker van jongeren in het district Brokopondo, heeft ook haar dank uitgebracht aan het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen die ook een bijdrage geleverd heeft aan het schenken van de sportattributen. Zij heeft de jongeren opgeroepen om gebruik te maken van de gelegenheid geboden door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.
Pollard zegt dat het ministerie met het opzetten van een dependance in Brokopondo de jongeren in het district wenst te accommoderen en te faciliteren. Verder geeft de directeur aan dat er verder gewerkt zal worden aan het ontwikkelen van de sport en het ontdekken van talenten.

BEKIJK OOK
Kunstenares Kit-Ling: “we moeten Suriname gaan branden met Ala kondre”