Sport- en Jeugdzaken ondersteunt SOC bewustwordings- en promotie campagne

Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) heeft 2 campagnes gelanceerd; namelijk een bewustwordingscampagne over seksueel molest in de sport en een promotiecampagne van vrouwelijke topatleten.

Ook werden de bijbehorende spotjes, flyer en banner onthuld bij de lancering die op maandag 8 april heeft plaatsgevonden in de Olympic House. Dit initiatief wordt ondersteunt door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Bij de lancering kwamen diverse stakeholders aan het woord. De voorzitter van het SOC, Ramon Tjon A Fat, gaf aan dat er met het opstarten van de campagnes een hoogte punt bereikt is binnen de sportwereld.

Hiermee hoopt hij de stap hebben gezet voor de verbetering van de positie van de vrouwen binnen de sportwereld en het verminderen en elimineren van seksueel molest binnen de sport. Het is de bedoeling om de sportgemeenschap in het bijzonder voor de atleten veiliger te maken.

Deze campagnes worden geleid door Kirtie Algoe van het Commissariaat Gender en Sport binnen het SOC. Ze gaf een analyse van de huidige sportgemeenschap in Suriname. Zo deelde zij mee dat er weinig vrouwelijke atleten zijn en ook weinig vrouwen bestuursfuncties bekleden binnen sportbonden/organisaties en de vrouwen ook minder gewaardeerd worden.

Ook kwam bij de analyse aan het licht dat overgewicht meer bij vrouwen voorkomen en op basis hiervan het lichaamsniveau verhoogd moet worden middels het bewegen.

Sandrina Hunsel, volleybalster, is ook betrokken bij de campagnes. De voorzitter van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), Desney Romeo, ondersteunt het initiatief van het SOC ongetwijfeld, omdat de vereniging verantwoordelijk is voor het bevorderen van sport in de ruimste zin des woord.

De volleybalster zowel de voorzitter van de VSJS hebben een oproep gedaan aan alle verantwoordelijken om een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige sportgemeenschap.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, die namens de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, aanwezig was, gaf aan dat de regering de campagnes toejuicht omdat er zonder twijfel daarmee een belangrijke aanzet is gegeven tot het bevorderen van de deelname van vrouwen aan het sportgebeuren.

Hij gaf ook aan dat wanneer wij horen “seksueel molest binnen de sport”, wij gelijk denken aan voornamelijk jonge vrouwen als slachtoffer, echter worden heel vaak ook jongens het slachtoffer. Onderzoek in o.a. de Verenigde Naties heeft uitgewezen dat 98% van de daders coaches, instructeurs en of sportleraren zijn.

Vorig jaar werd de Surinaamse samenleving ook opgeschrikt door het geval van een jonge voetbalster en haar coach. De minister bemoedigde vooral de atleten om van zich af te bijten, niets zomaar zo te accepteren en om te praten zodra iets hen overkomt.

Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is, verantwoordelijk voor het sport-, kinder- en jeugdbeleid in Suriname. Het ministerie erkent daarom ook dat dat elk individu, ongeacht sekse, of welke andere achtergrond dan ook, het recht heeft om deel te nemen aan sportactiviteiten.

First lady Ingrid Bouterse- Waldring benadrukte tijdens haar toespraak dat de campagnes een gezamenlijke aanpak behoeft. Ook is ze ingenomen met de actie en heeft een oproep gedaan aan alle sectoren om gezamenlijk te werken aan een veilige sportwereld.