Sport- en Jeugdzaken laat zich informeren over Professional League

GFC NIEUWS- De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft in 2016 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen om te komen tot de opzet van een Professional League in Suriname.

In het kader hiervan heeft de directeur van Sportzaken, Mitchell Kisoor, een delegatie ontvangen voor een informatief bezoek.

De delegatie bestond uit de SVB en vertegenwoordigers van de Unie van Europese Voetbalbonden (UEFA), als de Confederation of North en de Central America and Caribbean Association Football (CONCACAF).

“Het proces van de opzet van een Proffessional League is opgestart met ondersteuning van zowel de UEFA als de CONCACAF”, stelt de SVB-voorzitter John Krishnadath.

Gedurende het onderhoud heeft hij een uiteenzetting gegeven van zowel de opzet van deze League als de voorwaarde om deel hiervan uit te maken.

Als voorwaarde zijn onder andere gesteld het beschikken over zowel licentie als club jeugdafdelingen waar jeugdtalenten kunnen worden ontwikkeld.

De Sportzakendirecteur gaf aan het op prijs te stellen dat de SVB het ministerie formeel op de hoogte stelt over zowel de opzet van een Professional League, als de stand van zaken rondom dit gebeuren.

Het ministerie zal vanwege haar taakstelling altijd openstaan en haar ondersteuning uitspreken als het gaat om iedere vorm van sportontwikkeling.

Derhalve is het streven om de voetbalsport te ontwikkelen door de opzet van een Professional League positief te noemen en werd in dit streven het nodige succes toegewenst.