fbpx

Sport- en Jeugdzaken juicht gedragscode in de sport toe

GFC NIEUWS- Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) buigt zich al een jaar voor een gedragscode in de sport en heeft in dit kader een seminar georganiseerd met als doel het produceren van een finale versie van de gedragscode.

Dit initiatief wordt volledig ondersteund door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

De voorzitter van het SOC, Ramon Tjon- A- Fat, heeft extra aandacht gevraagd voor het finaliseren van de gedragscode. Hij heeft aangegeven dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ook aandacht vraagt voor het onderwerp.

De bedoeling is om overtredingen te minimaliseren en hieraan sancties te verbinden. Dit kan alleen wanneer er een gedragscode is, waaraan een ieder zich moet houden.

Na het finaliseren van de gedragscode worden alle stakeholders daarvan voorzien waarna de implementatie periode van start gaat. De presentatie van het concept van de gedragscode werd gedaan door Kirtie Algoe.

BEKIJK OOK
LVV krijgt oriëntatiebezoek van Tijms Mechanisatie VOF uit Nederland

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken vindt de veiligheid van sporters een belangrijke pijler binnen het totale sportgebeuren en stelt het initiatief daarom op prijs.

Zij heeft aangegeven dat er vooralsnog een taboesfeer, om uiteenlopende redenen, heerst als het gaat om seksueel molest binnen de sport.

“Het ontwikkelen van een gedragscode is van eminent belang om de ontwikkeling van de sport op een veilige, eerlijke, integere en gezonde wijze voor een ieder te laten geschieden”, benadrukte de Sportminister tijdens haar toespraak.

Het ministerie kijkt uit naar de output van het traject om gezamenlijk over te kunnen gaan tot implementatie.