Sport- en Jeugdzaken initieert nieuw regionaal schoolsport toernooi

GFC NIEUWS- Een delegatie van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curaçao een werkbezoek gebracht aan de directeur Cultuur en Sport, Lizette Sambo- Velder.
De delegatie stond onder leiding van de directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, en bestond verder uit de voorzitter Oscar Brandon en enkele leden van de Stichting School Sport Federatie Suriname (SSFS) als werkarm van het ministerie voor wat betreft de schoolsportontwikkeling.
De directeuren hebben van gedachten gewisseld over de opzet van een schoolsportcompetitie tussen hun respectieve landen.
Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken is steeds opzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden, schoolsportprogramma’s en competities om beweging onder scholieren te stimuleren.
Voor de schoolsportontwikkelingen zijn er momenteel slechts 2 samenwerkingsverbanden met name een schoolsportprogramma binnen de Guyana’s, bekend als de Inter Guyanese Spelen (IGS) en haar lidmaatschap bij el Consejo Sudamericano del Deporte (Consude) bekend als de Consude Games of Zuid Amerikaanse School Sport Spelen.
Met het sportinstituut de Fundashion Desaroyo Deportivo Korsou (FDDK) als werkarm van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is breedvoerig gesproken over de inhoudelijke opzet van de competitie waarbij concrete afspraken zijn gemaakt voor de uitvoering van een pilot in september 2020.
De concrete uitvoering van het project zal ten behoeve van Suriname onder coördinatie staan van de SSSF en voor Curaçao de FDDK.
Partijen hebben reeds een basis gelegd voor de vastlegging van een Memorandum of Understanding (MOU) op ministerieel niveau en zullen de komende zes maanden de voorbereidingen treffen voor deelname van Suriname, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en mogelijk Bonaire aan deze pilotcompetitie.
Hierna zal middels concretisering van het kader binnen welke de samenwerking zal plaatsvinden een structuur om een goede en duurzame voortgang te garanderen worden opgezet, waardoor de competitie een jaarlijks terugkerend karakter zal hebben.
Dit samenwerkingsverband zal zorgen voor een toename van meetmomenten voor schoolgaande sporters. Verder zal uitwisseling van sporttechnisch kader en capaciteitsversterking plaatsvinden.