Sport – en Jeugdzaken blijft zich inzetten voor ontwikkeling jongeren

GFC NIEUWS- Vandaag, 12 augustus, is door de United Nations uitgeroepen tot “International Youth Day”, waaraan het thema “Transforming education” is gekoppeld.

Hiermee wordt er aandacht besteedt aan de inspanningen van onder andere de jongeren om onderwijs relevanter, billijker en inclusiever te maken voor alle jongeren.

Er zal onderzocht moeten worden hoe met de inzet van regeringen, jongeren en door jongeren geleide- en op jongeren gerichte organisaties, evenals andere belanghebbenden, het onderwijs te transformeren zodat deze inspanningen kunnen bijdragen aan het bereiken van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, zegt het ministerie van Sport – en Jeugdzaken in een verklaring.

Gelet op de beleidsdoelen van het ministerie wordt er ook een bijdrage geleverd aan de transformatie van het onderwijs, voornamelijk buiten schoolverband, waarbij er ook gelet wordt op de bijdrage die jongeren zelf moeten leveren om hun toekomst te verbeteren.

Het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) is bij uitstek het orgaan dat jeugdparticipatie stimuleert en ondersteund.

Daarnaast worden jongeren via formele en niet – formele organen in de gelegenheid gesteld om hun bijdrage te leveren aan het uitgestippeld (jeugd)beleid en het ontwikkelingsproces.

Het ministerie zal zich blijven beijveren om buiten schoolverband haar bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd, teneinde zelfverzekerde, zelfstandige, bewuste en daadkrachtige jongeren voort te brengen die een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de opbouw van ons geliefd land.

Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken feliciteert de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de jongeren, met deze bijzondere dag en roept eenieder op om samen te werken om de doelen die vastgesteld zijn door de United Nations na te streven, waarbij niemand uitgesloten mag worden.

Overige berichten