fbpx

Spoedoverleg LVV en visserijsector over verminderde inkomsten Suriname

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar heeft de vertegenwoordigers van de visverwerkingsbedrijven, directie en leden van Raad van Commissarissen van de Centrale voor Visserijhavens in Suriname (Cevihas) ontvangen.

Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken die zich voordoen te Cevihas. Het proces van afhandeling bij Cevihas is één van de knelpunten met als gevolg minder inkomsten voor Suriname.

Cevihas is een aanlandingsplaats te Bethesda-Dijkveld voor vissersboten gevestigd. Daar landen aan trawlers van vis en garnalen, alsook alle buitenlandse boten. De vangsten van de vissersboten worden afgenomen door verschillende visverwerkingsbedrijven.

Het Korps Douane levert ook een belangrijke bijdrage op Cevihas. Aan elk dienstverlenende activiteit zijn er kosten verbonden.

De vertegenwoordigers van de visverwerkingsbedrijven hebben de knelpunten kenbaargemaakt aan de aanwezigen. Daarna werd de delegatie van Cevihas in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

BEKIJK OOK
Stil protest werknemers Sint Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis

Enkele zaken die spoedig aandacht behoeven, zijn snelle afhandeling van het lossen van vissen, uitbreiding van directe handel in producten voor onder andere de eerste levensbehoefte voor vooral de buitenlandse vissers, de hoog oplopende kosten voor de vissers, betere controle en verruiming van de diensttijd van de douane.

Minister Parmessar ziet graag dat de knelpunten voor eind van dit jaar door de betrokken partijen wordt besproken en opgelost. Ordening van de visserijsector is een proces. ‘Zelforganisatie en dialoog’ zijn alternatieven om knelpunten op te lossen in het belang van alle partijen, dus ook voor Suriname.

Het ministerie van LVV zal alle ondersteuning geven in deze kwestie.