fbpx

Spoedmeeting parastatale bonden luchtvaartsector

GFC NIEUWS- De bonden bij de Staatsbedrijven in de Luchtvaartsector; te weten de Bond van Personeel bij de SLM, de Bond van Personeel bij Luchthavenbeheer en de Bond van Personeel bij CASAS, zijn woensdag bijeen geweest om brandende kwesties de respectieve bedrijven aangaande te bespreken.
Uit deze bespreking is komen vast te staan dat nagenoeg alle voornoemde bedrijven in de sector met identieke problemen kampen. Gebleken is dat zowel bij de SLM en Luchthavenbeheer er uitputtend gesproken is met de directie.
De bond bij CASAS is echter ondanks aandringen nog niet door de directeur ontvangen om de knelpunten te bespreken.
Bij zowel de SLM als Luchthavenbeheer hebben de bonden meegedacht over de kostenbeheersing van de bedrijven. De luchtvaartsector heeft namelijk zwaar te verduren gehad van de Covid-19-pandemie. De diverse directies hebben aangegeven dat de toegezegde ondersteuning vanuit de regering nog niet i gegeven.
Op grond hiervan is de leiding van C-47 gevraagd hun invloed aan te wenden om op nationaal niveau een oplossing te vinden voor de op de vergadering aangekaarte vraagstukken ter garandering van de rust binnen de sector
.
In het kader van het voorgaande heeft de leiding van C-47 een spoed onderhoud gevraagd met de regering.

BEKIJK OOK
Training voor Paranen tot gecertificeerde lassers