Spoedbespreking over verkeerscrisis

GFC NIEUWSREDACTIE- De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft een spoedbespreking gehad met diverse actoren over de verkeerscrisis in het land.

De bewindsman wil op basis van de recente ontwikkelingen in het verkeer zeer spoedig concrete maatregelen treffen.

Bij de bespreking waren vertegenwoordigd het Openbaar Ministerie, de directeuren Justitie en Operationele Diensten, de korpschef, de verkeersdeskundigen Gloria Stirling, Danny Lo Fo Sang en Frits Tjin A Ton en vertegenwoordigers van de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname.

De zware aanrijdingen die zoveel doden opeisen baart het ministerie enorm zorg. “Het gedrag van weggebruikers wordt met de dag erger. Er is nu echt sprake van een verkeerscrisis.”

“Wij moeten serieus naar de situatie kijken en met concrete maatregelen komen”, zegt minister Amoksi.

Ook Gloria Stirling als ook alle andere aanwezigen op de meeting zijn er mee eens dat er iets moet gebeuren om een drastische verandering teweeg te brengen in het verkeer in ons land.

De minister heeft daarom gemeend om op zeer korte termijn te komen met aangescherpte maatregelen.

De politie zal behalve de handhaving ook preventiever te werk gaan. De korpschef heeft reeds instructies van de minister uitgewerkt en dat zal binnen twee weken merkbaar zijn.

Het rijden met een zeer hoge snelheid, het rijden onder invloed van alcohol en het rijden zonder een geldig rijbewijs zal serieuzer worden aangepakt.

De politie zal de komende dagen agressiever reageren op het onverantwoordelijk rijgedrag van bestuurders.

Tijdens deze spoedmeeting is ook onder de loop genomen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van het ministerie. De actiepunten moeten heel snel worden uitgevoerd.

Volgens het Openbaar Ministerie zal er een model gehanteerd moeten worden hoe sneller zaken met betrekking tot het verkeer af te handelen. Bepaalde wetsartikelen moeten aangepast worden, zodat er strakker opgetreden kan worden.

Danny Lo Fo Sang zegt dat zaken vaak genoeg anders worden geïnterpreteerd. “Daarom moet er meer dan ooit gewerkt worden aan de verkeerseducatie.”

“Er zijn vanaf 2009 veel studies gedaan over het verkeer gerelateerd aan de wetenschap van de WHO. Het is nu tijd voor een verkeersinstituut dat zich inderdaad met verkeersveiligheid gaat bezighouden’, aldus Lo Fo Sang.

Als resultaat van deze spoedbijeenkomst is afgesproken dat er gewerkt zal worden aan het opleiden van meer motorrijders op de wegen, meer portofoons, betere dataverzameling en meer voorlichting naar de gemeenschap toe.

Overige berichten