fbpx




Speeltuin Houttuin in gebruik genomen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft haar zevende speeltuin in gebruik genomen aan de Cassialaan te Houttuin.

Deze speeltuin is mede mogelijk gemaakt door Rudisa Group of Companies en stichting Anma. De ingebruikname heeft op 14 juli plaatsgevonden.

Met het opzetten van de speeltuinen beoogt het ministerie beweging bij kinderen vanaf jongs af te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de recreatie en sociale vaardigheden bij de kinderen.

Chermine Burleson, vertegenwoordiger van de Districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, heeft aangegeven dat de komst van de speeltuinen een belangrijke ontwikkeling is. Niet alleen voor de bewoners van Houttuin, maar vooral voor de ontwikkeling van het kind. “Spelen en bewegen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor de algehele ontwikkeling van het kind”, benadrukte Burleson.

De voorzitter van SV Houttuin, Anand Pherai, stelt het op prijs dat Houttuin in aanmerking is gekomen voor een speeltuin. Pherai heeft aangegeven dat het een droom was van SV Houttuin om een speeltuin neer te zetten voor de kinderen van de omgeving, omdat de tieners wel aan hun trekken kwamen, maar de jongere kinderen hadden weinig tot geen bewegingsruimte.

Verder heeft de voorzitter aangegeven dat Houttuin, met de recente ontwikkelingen in het resort, een trekpleister is geworden voor Suriname. Pherai juicht de ontwikkeling toe en gaf aan uit te kijken naar verdere ontwikkeling van het ressort.

Mitchell Kisoor, directeur Sportzaken, heeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat het aanbrengen van speeltuinen past binnen het beleid van het ministerie, waarbij het ministerie op vroege leeftijd kinderen in aanraking wilt brengen met de bewegingsleer.

Kisoor heeft aangegeven dat het ministerie op een speelse manier, middels het aanleggen van speeltoestellen, erop wilt toezien dat ouders of verzorgers hun kinderen uit huis kunnen brengen richting een veilige speelplek. De directeur gaf aan dat het ministerie commitment heeft getoond aan Houttuin en wel middels het aanleggen van een multipurpose kunstgrasveld in 2014 en nu het opleveren van een speeltuin.

Kisoor hoopt dat dit een bijzondere verrijking mag zijn voor de buurt, zeker voor de jongeren, maar ook voor de ouders die op welke manier dan ook van de speeltuin zullen genieten. Verder kijkt de directeur uit naar een continuering van de samenwerking om verder ontwikkeling te brengen binnen Houttuin.

Minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft medegedeeld dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de nadruk leggend op goede gezondheid en welzijn.

De minister gaf verder aan dat het ministerie getracht heeft zoveel als mogelijk te investeren in de sportinfrastructuur, kunstgrasvelden en speeltuinen. Minister Gopal bracht een speciale dank uit aan Rudisa Group of Companies en Stichting Anma voor de vlotte ondersteuning en ook het onder directoraat Sportaccommodaties en Ruimten (SAR) voor het opzetten van de speeltuin binnen de kortst mogelijke tijd.

De bewindsvrouwe doet een verzoek op de gemeenschap om vooralsnog de Covid-19-maatregelen in acht te nemen en zuinig om te gaan met de speeltoestellen.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.