Speciale band tussen Stichting Kirpalani en Mytylschool

GFC NIEUWS- Kenneth Kross van de Stichting Kirpalani zegt dat er in afgelopen jaren een speciale band is ontstaan tussen de stichting en de Mytylschool.
Er zijn kleine tot heel grote projecten goedgekeurd en uitgevoerd. Hij zegt dat de stichting altijd en zover het in haar financieel vermogen ligt, projecten uitvoert die iets betekenen voor de samenleving.
Kross sprak deze week bij de ingebruikname van twee nieuwe leslokalen die gefinancierd zijn door de Stichting.
First lady Ingrid Bouterse-Waldring riep bij deze gelegenheid de samenleving en het bedrijfsleven op nog meer te geven voor kinderen met een beperking. Ze waardeerde de inzet van de Stichting Kirpalani, die inspeelde op een verzoek van het bestuur van de Mytylschool om de bouw van de leslokalen te ondersteunen. Met de twee lokalen bestaat nu de mogelijkheid voor de om ook leerlingen op VOS-niveau onder te brengen.
De presidentsvrouw zei dat de overheid niet alle kosten van zulke projecten kan dragen. Zij toonde zich daarom ingenomen met de inbreng van het bedrijfsleven. Ze merkte op dat heel wat bedrijven reeds teruggeven aan de samenleving, maar meent dat er nog veel meer samen kan worden gedaan.
De first lady heeft als beschermvrouwe van de Mytylschool ingespeeld op het verzoek van het schoolbestuur om interieurverzorgsters en een zwemdocent ter beschikking te stellen. De ministeries van Volksgezondheid en Sport- en Jeugdzaken zullen op dit stuk inkomen.
Volgens de presidentsvrouw moet de gemeenschap het schoolbestuur, de vrijwilligers en docenten van de Mytylschool zeer dankbaar zijn voor het werk dat zij doen. “Het is iets dat we niet kunnen betalen”, benadrukte ze.
Haar dank ging ook uit naar de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) die het terrein waarop de leslokalen zijn gebouwd, beschikbaar heeft gesteld. “We moeten alles samendoen”, gaf de presidentsvrouw tenslotte mee.

Overige berichten