Speciaal opgezette communicatie-unit Financiën moet Herstelplan ‘helder’ maken voor burgers

GFC NIEUWSREDACTIE- Om het Herstelplan (HP) zo helder en toegankelijk mogelijk te maken voor burgers, is er een communicatie-unit samengesteld.

Het HP is voor het herstel van de financieel-economische situatie. Hierin zijn maatregelen opgenomen die ertoe moeten leiden dat Suriname financieel-economisch weer gezond wordt.

De communicatie met de samenleving over de maatregelen is erg belangrijk.

De communicatie-unit, een initiatief van het ministerie van Financiën en Planning, zal zich voornamelijk richten op het verstrekken van informatie over de maatregelen betreffende het Herstelplan.

Het publiek zal informatie krijgen via verschillende mediaplatformen zoals radio, televisie, krant en social media en via stakeholderssessies.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

In verschillende talen zal de samenleving zoveel en zo goed mogelijk geïnformeerd worden. Ook voor de gebieden in het binnenland wordt voor aparte communicatie gezorgd.

De communicatie-unit zal de informatie over de maatregelen geven in onder andere het televisieprogramma ‘Set’ Wi Kondre Bun-magazine’. De eerste aflevering is momenteel in voorbereiding.

Intussen zijn ook de verschillende ministeries die belast zijn met het uitvoeren van de maatregelen breedvoerig geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen betreffende het plan.

Professor Marten Schalkwijk, de coördinator van het Herstelplan, gaf er een presentatie over.

De presentatie vond vrijdagmorgen plaats in het gebouw van het ministerie van Financiën en Planning aan de Gompertstraat, waar ook de communicatie-unit van het Herstelplan gevestigd is.

Aanwezig waren de communicatie-unit, de ministeries van Financiën en Planning, Sociale Zaken, Natuurlijke Hulpbronnen en Grondbeleid en Bosbeheer en vertegenwoordigers van de Communicatiedienst Suriname (CDS) en van het Directoraat Volks Communicatie (DVC).

Overige berichten