SPB wil binnen een week voorstel regering voor loonaanpassing

GFC NIEUWSREDACTIE – Donderdag heeft het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) een belangrijke ontmoeting gehad met een delegatie van de regering, onder leiding van de minister van Financiën en Planning, de heer Stanley Raghoebarsing.

Na uitgebreide gesprekken hebben partijen nog geen overeenstemming bereikt over een cruciale kwestie: loonaanpassingen voor politiepersoneel.

Partijen hebben geconverseerd en hebben afgesproken dat de regering binnen één week met een voorstel komt betreffende loonaanpassing.

De ontmoeting vond plaats op donderdag 14 september en moest gezoen worden als de voortdurende inspanningen van de SPB om de belangen van haar leden te behartigen en passende loonverhogingen te realiseren.

Het bestuur van de SPB roept daarom haar leden en belanghebbenden op om standby te blijven voor verdere details en ontwikkelingen met betrekking tot deze belangrijke kwestie.

OOK INTERESSANT
ROM buigt zich over duurzaam beheer van afgedankte voertuigen in Suriname