fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

SPASU maakt zich sterk voor oplossing ruimtelijke ordeningsvraagstukken

Een slechte ruimtelijke ordening heeft schadelijke gevolgen voor mens en milieu en een negatieve impact op de sociaal economische ontwikkeling van een land. Ruimtelijke ordening heeft maar een marginale plek in Suriname. Het is hoog nodig om het tij te keren, zegt SPASU, de Spatial Planners Association Suriname.

SPASU is een jonge vakvereniging van deskundigen die zich in hun dagelijkse activiteiten bezighouden met ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning en die daartoe een tertiaire opleiding hebben afgerond.

Tijdens een recent gehouden algemene leden vergadering is de inhoudelijke en financiële rapportage over het laatste zittingsjaar van het eerste SPASU-bestuur gedaan en zijn er conform de statutaire voorschriften bestuursverkiezingen gehouden.

Het nieuw bestuur bestaat uit de leden Angelika Namdar (voorzitter), Johan Martinus (ondervoorzitter), Femia Wesenhagen (Secretaris), Lilian Krishnadath (Penningmeester) en Roberto Wong Loi Sing (Commissaris).

OOK INTERESSANT
Nabestaanden doodgeschoten verdachten opstand Pikin Saron voelen zich machteloos, beleggen persconferentie

Het nieuw bestuur zal zich er sterk voor maken dat het bewustzijn en de kennis over de ruimtelijke planning in Suriname wordt vergroot en waar nodig zal zij in overleg met relevante actoren een bijdrage leveren aan het oplossen van ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Met het oog hierop, zal SPASU in de komende periode verschillende openbare thematische discussies, workshops, lezingen en excursies organiseren en de banden aanscherpen met organisaties die affiniteit hebben met ruimtelijke planning alsook regionale planners organisaties.(GFC)