fbpx

SPA zal nieuwe regering kritisch blijven volgen

GFC NIEUWS- De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) heeft met zeer veel enthousiasme deelgenomen aan de verkiezingen met het oogpunt om Suriname te mogen dienen met haar kennis en ervaring tot wederopbouw en ontwikkeling.
Zij brengt daarom haar hartgrondige dank uit aan alle kiezers die hun vertrouwen hebben uitgesproken door voor de SPA te stemmen. Het niet behalen van zetels is voor de SPA geen nood omdat zij altijd haar invloed zal aanwenden om de regering en het bestuur kritisch te begeleiden ook van buiten het Parlement.
De Surinamers hebben in grote mate het huidig beleid afgewezen en de SPA feliciteert alle partijen die zetels hebben behaald om het volk te kunnen vertegenwoordigen in ons hoogste college van staat van harte, en wenst ze kracht wijsheid en goed maatschappelijk inzicht toe om het land kundig te besturen.
In het bijzonder wenst het Centraal Bestuur van de SPA, met al de partij structuren de Surinaamse samenleving te feliciteren met de, ondanks wat incidenten, vreedzame stembusgang. De partij stelt vast dat de verkiezingsorganisatie geen schoonheidsprijs verdient doch complimenteert het OKB en de diverse toezichthouders voor hun rol om de verkiezingen zo zuiver en eerlijk mogelijk te houden.
Er is veel werk aan de winkel en alle krachten zijn vereist om gezamenlijk dit prachtige land weer waardig te maken, het vertrouwen en het imago nationaal en internationaal te herstellen en te bewaken, en ons land moreel te herbewapenen.
Sociaal dialoog Vanuit haar sociaaldemocratische ideologie wil de SPA de samenstellers van de nieuwe regering erop attenderen dat zij de vakbeweging, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld als partners in de uitvoering van ontwikkelingsplannen dient te consulteren en actief te betrekken om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren voor maken en het implementeren van beleid.
Verder wenst de SPA dat de belangen van de werkende klasse beter worden behartigd en stelt vooraan dat het verbeteren van het belastingstelsel dat zeer nadelig is voor de loontrekkers prioriteit heeft bij de nieuwe regering en de sociaal zwakkeren steeds bedacht worden bij het treffen van herstructureringsmaatregelen.
De SPA zal ten alle tijde met al haar kennis en ervaring de regering de nodige ondersteuning geven in het uitvoeren van het beleid en zal zich te allen tijde vanuit elke positie sterk maken voor de ontwikkeling van het arbeidspotentieel in Suriname.
Suriname staat aan de vooravond van wederopbouw en van alle Surinamers wordt verwacht dat er offers gebracht zullen moeten worden, maar wij zullen met zijn allen overwinnen. Onze natie heeft een rijke geschiedenis en nu mag worden gezegd dat wij een volwassen natie zijn geworden.
De lessen van het verleden hebben ons sterk gemaakt en wij kunnen gezamenlijk de toekomst met hoop tegemoetzien. Een toekomst die met liefde voor land en volk omarmt wordt en waarbij alle verschillen weggevaagd zullen worden om samen te werken aan de opbouw voor de komende generaties.
Aan alle Surinamers en in het bijzonder de politieke partijen de VHP, de NPS, de ABOP, de PL, de BEP en de NDP wensen wij heel veel succes toe (met de behaalde zetels) in het herstellen en wederopbouwen van ons aller geliefd Suriname.
“De partijen die geen zetels hebben behaald wensen wij sterkte en veerkracht toe om buiten de Nationale Assemblee en het regeer centrum kritisch en actief de verrichtingen van de regering te volgen, het politiek inzicht te vergroten zodat Suriname goede alternatieven heeft bij de volgende verkiezingen.”

BEKIJK OOK
VHP: deze dag symboliseert vrijheid nakomelingen van tot slaaf gemaakte voorouders