SPA: “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” stremt sociaaleconomisch leven

GFC NIEUWS- Na een eerste analyse van de “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” komt de politieke organisatie SPA tot het standpunt dat deze wet het totaal sociaaleconomisch leven stremt.
Voorts zijn waardevaste pensioenen en verzekeringen zijn in het geding en op losse schroeven, grote onzekerheid en paniek bij financiële actoren, ondernemers en werknemers, kortom het volk.
In de Memorie van toelichting van de wet wordt onder andere gesteld dat “….Er schijnt bitter weinig controle te zijn omdat wettelijk niet duidelijk is welke wisselkoers gebruikt dient te worden voor de berekening van de prijzen….”.
Dat er zo een gigantisch verschil is tussen de Centrale Bank koers en de wisselkoers op de markt komt omdat de regering weigert te devalueren, benadrukt de SPA.
Alle voorwaarden voor een devaluatie zijn gecreëerd en veroorzaakt door de regering zelf. Blijft de Deviezen Commissie nog bestaan en waarom? Zo een ingrijpende wet en maar 30 dagen om contracten te wijzigen in zo een corona pandemie.
Gelet op het feit dat alle prijzen de pan uitvliegen, is het wijzigen van een contract niet simpel slechts het veranderen van een bedrag van vreemde valuta naar SRD. De totale overeenkomst moet gescreend en zeer waarschijnlijk worden heronderhandeld.
Cambio’s zijn in Suriname in het leven geroepen zo een 27 plus jaar terug omdat er een groot verschil was tussen de Centrale Bank koers en de “centrale markt” koers. Deze wet gaat niet helpen om de wisselkoers te beteugelen integendeel we zijn teruggeworpen in de tijd.
Het was tijdens de structurele aanpassing van de economie van Suriname juist geadviseerd onder andere door het Warwick researchinstituut om het deviezenverkeer te liberaliseren. Door o.a. de toen knellende vraagstukken van vriendjespolitiek en nepotisme bij de toekenning van deviezen zat de economie zat vast, was er sprake van ongelijke concurrentie en was er een druk op de zwarte markt voor vreemde valuta.
Deze wet mag gerust gekwalificeerd worden als een gelegenheidswet welke zonder behoorlijke analyse van de Surinaamse economische realiteit en de negatieve effecten van de wet tot stand is gekomen.
Met deze wet wil de regering Bouterse een symptoom bestrijden en het symptoom is de op hol geslagen koers. Ook wil de regering haar onvermogen het land goed te besturen verhullen en de schuld afschuiven naar de samenleving.
De vraag naar vreemde valuta is op dit moment groter dan het aanbod; simpele elementaire economie.”President Bouterse u moet de oorzaken aanpakken.”
De SPA geeft enkele adviezen:
• De kasreserve is verduisterd cq gestolen stort het terug Surinaamse Partij van de Arbeid – Frederik Derbystraat 64 – 420394
• Geef een behoorlijke en serieuze verklaring hoe het geld uit de kasreserve, welke u zonder overleg heeft genomen, is besteed
• De ring fencing onderhandelingen van de CBvS met de commerciële banken is nog steeds niet rond. Teken de overeenkomst zonder de clausule dat de monetaire autoriteiten lees de CBvS en de minister van Financiën c.q. de Staat Suriname niet vervolgbaar zijn.
• Stopt u met het ongebreideld lenen internationaal
• Betaalt u uw schulden nationaal; heb je bijvoorbeeld een reçu moet je eerst motiveren (wat zo dringend is) waarom de reçu betaalbaar moet worden gesteld.
• Bewerkstelligt u dat de Amerikaanse FED weer US Dollars aan ons wil geven.
• Stimuleert u de klein en middelgrote ondernemingen.
• Treft u belasting verlagende maatregelen
• En verkleint u de informele sector c.q. vergroot de formele sector. Dan president, krijgt u het vertrouwen van de samenleving schoorvoetend terug.
“Terwijl u met één vinger verwijst naar met name illegale geldtransacties als oorzaak wijzen vier vingers in uw richting.” De Surinaamse Partij van de Arbeid stelt verder vast dat er van een liberale economie met deze wet een verschuiving teweeg wordt gebracht naar een meer centraal geleide economie met de economische, bestuurlijke en repressieve macht in handen van een kleine groep die zichzelf maar verrijkt.
De SPA brengt in herinnering dat “control brings more control” en wijst op de zwakke handhavingsinstituten waarover de regering beschikt. Het toezichthoudend orgaan zal een log instituut blijken te zijn die nog meer van onze belastingcenten zal opsouperen.
Deze wet komt ongetwijfeld aan de economische vrijheid van de burgerij en maakt het de hardwerkende Surinamers steeds moeilijker om te overleven.

Overige berichten