fbpx
SPA verwelkomt actieve participatie civil society

De Surinaamse partij van de Arbeid verwelkomt de actieve participatie en bijdrage van de civil society en de private sector in het gezamenlijk optreden en werken met de komende regering aan duurzame maatschappelijke groei en ontwikkelingen.

In verkiezingsprogramma van V7 is partnerschap met burgers en burgerparticipatie als een belangrijke pijler voor maatschappelijk vernieuwing, groei en ontwikkeling opgenomen. De SPA die deel uitmaakt van V7combinatie, onderstreept het grote belang dat burgers meer beslissingsmacht moeten verwerven, bij beleid betrokken moeten zijn en daarvoor ook verantwoordelijkheid moeten dragen.

De SPA juicht daarom het initiatief van de Stichting Projecta, maatschappelijke organisaties en individuen voor meer inspraak en zeggenschap in de besluiten die hun leven bepalen. Evenzo, worden de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling voor de basis van ontwikkeling en het scheppen van een nieuwe maatschappelijke orde onderschreven.

Alleen met kritische burgers die hun invloed doen gelden op besluitvorming en die de principes van mensenrechten, democratie, rechtstaat en behoorlijk en eerlijk bestuur uitdragen kan de vernieuwing en verbetering van onze samenleving plaatsvinden.

De ondersteuning en bijdrage vanuit de civil society is dan ook van eminent belang. Het document ‘ Voor onze toekomst’ dat is uitgegeven door de Stichting Projecta ziet de SPA dan ook als een goede ondersteuning en aanvulling naar het beleid van de nieuwe regering.

Op weg naar de verkiezing hebben leiders van de V7 Combinatie verschillende hearings gehad met maatschappelijke organisaties over de nieuwe koers en vormgeving van beleid in de komende jaren. Immers, V7 wil een betere samenleving en een goede toekomst voor alle burgers. De SPA zal zich binnen de V7 Combinatie sterk maken om daadwerkelijk de thema’s die door de civil society, de private sector en de vakbeweging zijn aangekaart hoog op de politieke agenda te plaatsen en binnen de overheidsplanning tot prioriteit te maken.

De SPA heeft er alle vertrouwen in dat de komende 5 jaren burgers, via de verschillende maatschappelijke organisaties die hen vertegenwoordigen, meer betrokken zullen zijn in besluitvormingsprocessen.
De SPA ziet de vakbeweging als een belangrijke speler binnen de civil society omdat zij de mening deelt dat de vakbeweging naast haar primaire en secundaire taken die o.m gericht zijn op loonsverbetering, arbeidsbescherming, het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, de naleving van arbeidsnormen- en rechten, mede vanwege deze bijzondere positie, in grote mate ook bijdraagt aan maatschappelijke vernieuwingen en ondersteunend en aanvullend moet zijn naar de civil society.

De SPA zal zich beijveren dat met een V7 regering een maatschappij bereikt wordt, waarin de overheid die condities en faciliteiten schept voor alle burgers om naar tevredenheid te kunnen functioneren.

Samen met de civil society, de private sector en de vakbeweging zal samen met de V7 regering middels een goede overheidsplanning en beleid invulling worden gegeven aan de realisatie van ontwikkelingsdoelen die ons volk en de natie op een hoger niveau van bestaansontwikkeling zullen verheffen. Burgerschap participatie en goed Bestuur zijn in deze onontbeerlijk. De Spa juicht daarom het Burgerinitiatief voor participatie en goed Bestuur.

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…

Hernieuwde Zwartenhovenbrugstraat opgeleverd

GFC NIEUWS- Maandag vond de oplevering plaats van het project: “Het vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat”. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…