fbpx
SPA roept vrouwen op te stemmen voor vooruitgang, ontwikkeling en duurzaamheid

GFC NIEUWS- De SPA roept alle Surinaamse vrouwen en mannen op om op 8 maart stil te staan bij het beleven van hun vrijheden op dit moment in de geschiedenis van Suriname, zich te bezinnen op hun huidige sociaaleconomische positie om dan op 25 mei 2020 zonder dwang of intimidatie te kiezen voor vooruitgang, ontwikkeling en duurzaamheid.

De Verenigde Naties heeft voor 8 maart 2020 gekozen voor het thema ’Vrouwen en Vrijheid’. De internationale dag van de vrouw moet elk jaar gezien worden in het teken van de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen over de hele wereld.

Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid heeft vooral te maken met het maken van eigen keuzes.

De SPA stelt vast dat de vrijheid van vrouwen niet onderhandelbaar dient te zijn, maar een vanzelfsprekendheid. Vrijheid wordt als het hoogste goed en ideaalbeeld in de mensheid beschouwd.

In de verdragen van de Universele Mensenrechten zijn zaken als het recht op leven, vrijheid van meningsuiting, religieuze vrijheid en het recht om te stemmen vastgelegd, maar ook het recht op voedsel, onderwijs, gezondheid en onderdak. Deze rechten worden geproclameerd voor alle mensen en verbieden discriminatie .

Ook zijn er bijzondere mensenrechten om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen, zoals vluchtelingen, kinderen en vrouwen. Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (Convention on the Eliminatie of all Forms of Discrimination against Women, afgekort als Cedaw) is gebaseerd op de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Suriname trad toe tot dit verdrag op 1 maart 1993. In 2012 hadden 189 landen het verdrag geratificeerd . In dit verdrag wordt onderschreven dat op grondslag van de gelijkheid van mannen en vrouwen de fundamentele vrijheden van vrouwen op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied en op welk ander gebied dan ook eerbiedigt dienen te worden, ongeacht de echtelijke staat of religie van de vrouw.

Suriname is een democratie en in de constitutie van Suriname worden al deze rechten onderschreven.

In de Surinaamse grondwet zijn vrouwen en mannen gelijk en hebben gelijke kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het zelfbeschikkingsrecht en de zelfstandigheid van vrouwen moeten ten alle tijden gewaarborgd en beschermd zijn opdat vrouwen in alle facetten van hun leven de vrijheid moeten hebben om keuzes te maken en beslissingen te nemen.

Wat is de maatschappelijke realiteit in Suriname als het betreft het beleven van vrijheid door vrouwen?

De SPA constateert dat de politiek economische constellatie van de afgelopen 10 jaren de vrijheden en rechten van vrouwen heeft beperkt en in gevaar heeft gebracht. Dit vanwege, slecht en onbehoorlijk politiek bestuur, politieke hebzucht en corruptie.

Het onverantwoordelijk en ondoordacht beleid van de NDP-regering heeft met name op financieel gebied geleid tot een toename van de armoede en heeft grote sociale onzekerheden onder vrouwen gecreëerd.

De sociale en economische kwetsbaarheid van vrouwen maakt dat hun kansen en mogelijkheden op een menswaardig bestaan en het hebben van een leefbaar inkomen momenteel niet gegarandeerd zijn ondanks met de vrouwen ook een sociaal contract is getekend door de huidige president.

Daarenboven hebben vrouwen conform de grondwet en de mensenrechten recht zonder obstakels zonder dwang of intimidatie te werken aan hun zelfstandigheid en hun individuele rechten op groei en participatie in maatschappelijke ontwikkelingsprocessen. Dat is anno 2020 niet meer vanzelfsprekend en wij vragen om een nieuw andersoortig beleid.

De belangrijke verworvenheden die groei en ontwikkelingsperspectieven boden aan vrouwen zijn door het huidig beleid teniet gedaan en doen de ontwikkeling van de vrouw stagneren.

Het is in dit kader dat de SPA aan de bel trekt en vraagt om een wisseling van regeermacht op 25 mei 2020. Dit, niet alleen voor een beter en welvarend Suriname voor de komende generaties, maar vooral voor een gelijkwaardige ontwikkeling van vrouwen en mannen in ons geliefd land.

Suriname staat aan de vooravond van desastreuze gevolgen, als na 25 mei 2020, niet wordt ingegrepen in het politiek bestuurlijk machtsbestel en het beleid radicaal wordt omgekeerd.

Wij als rechtgeaarde Surinamers zijn het aan ons geliefd land verplicht, anders zullen kwetsbare groepen als vrouwen en kinderen in hun ontwikkeling worden geremd en tot bedelstaf worden gemaakt.

De SPA roept alle Surinaamse vrouwen en mannen op om op 8 maart stil te staan bij het beleven van hun vrijheden op dit moment in de geschiedenis van Suriname, zich te bezinnen op hun huidige sociaaleconomische positie om dan op 25 mei 2020 zonder dwang of intimidatie te kiezen voor vooruitgang, ontwikkeling en duurzaamheid.

Maak gebruik van uw grondwettelijke vrijheid en maak een eind aan de vernietiging en verval van ons geliefd land.

Vrouwen, bezin u op uw eigen ontwikkeling en laat u leiden door uw grondwettelijke rechten en vrijheden om de juiste regeerders in ‘place’ te hebben. Dit, om uw vrijheden en rechten te beleven op een duurzaam en eerlijk menswaardig bestaan voor u en uw kinderen, alsook de toekomstige Surinaamse generaties.

Meer nieuws

Projectvoorstellen in studie bij LVV

GFC NIEUWS- De Covid-19-pandemie heeft ook op de stakeholders van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) invloed gehad. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

10 personen met Covid-19 niet te traceren

GFC NIEUWS- Een groep van 10 Covid-19 positief geteste patiënten is niet te bereiken voordat ze genezen kunnen worden verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Grootste deel dr-leden al in functie

GFC NIEUWS- Het grootste deel van de leden van de districtsraden (dr) is al beëdigd en toegelaten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van…

Goudzoeker verdronken in put

GFC NIEUWS- Een Braziliaanse goudzoeker is maandag in een put gevallen en verdronken. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

16e persoon overleden aan Covid-19 in Suriname

GFC NIEUWS- Dinsdagavond overleed een tweede persoon aan de gevolgen van Covid-19 in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

90 Covid-19-patiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten in totaal 90 Covid-19-patiënten naar huis. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Woning afgebrand te Vredenburg serie A

GFC NIEUWS- Een hoogbouw woning, die deels van hout en steen is opgetrokken, is zaterdagmiddag afgebrand. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Ingezonden| Populistische prietpraat

GFC NIEUWS- In de media lazen wij onlangs dat de vicepresident de commentaren van Chan Santokhie en Ronnie Brunswijk over de financieel-economische situatie van het…

Dr- en rr-leden Brokopondo en Para beëdigd

GFC NIEUWS- Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de leden van de districtsraden van Brokopondo en Para beëdigd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Suriname noteert 15e Covid-19-dode

GFC NIEUWS- In Suriname is vandaag, dinsdag 7 juli, nog een coronapatiënt om het leven gekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Zoon steekt vader neer

GFC NIEUWS- Een 61-jarige man is op vrijdagmorgen 3 juli door zijn 25-jarige zoon Nazario L. neergestoken met een mes. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Minister Soerdjan mogelijk ontheven

GFC NIEUWS- Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) is door president Desi Bouterse thuis gezet. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Mysterieuze dood ruim 275 olifanten in Botswana

GFC NIEUWS- Minstens 275 olifanten zijn onlangs onder mysterieuze omstandigheden overleden aan de Okavangodelta in Botswana. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

14-jarig meisje tragisch omgekomen

GFC NIEUWS- De 14-jarige Merougia Dewman is tragisch om het leven gekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Medisch team heeft situatie onder controle

GFC NIEUWS- Het medisch team heeft de situatie rond Covid-19 in Suriname onder controle. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….