fbpx
SPA: Regering Bouterse/Ameerali gefaald in strijd tegen armoede

De viering van 1 mei, de Internationale Dag van de Arbeid, is een moment om stil te staan en na te denken over de strijd van de arbeiders, nationaal en internationaal, voor lotsverbetering en goede en veilige arbeidsomstandigheden.

De strijd voor lotsverbetering wordt vandaag aan de dag nog steeds voortgezet en richt zich daarbij vooral op rechtvaardige en vreedzame democratische verhoudingen in de wereld.

In Suriname betekent deze strijd vooral de naleving van de fundamentele arbeidsnormen, de verbetering en creatie van werkgelegenheid, sociale bescherming en de bevordering van sociale dialoog. De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, strijdt samen met de vakbeweging voor de positie- en lotsverbetering van de werkenden.

Voor de SPA zijn politiek en vakbeweging onlosmakelijk met elkaar verbonden. Middels de politiek wil de SPA werken aan veranderingen in wetgeving op arbeidsgebied en zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid om te komen tot een betere herverdeling van inkomens en welvaart.

De SPA constateert dat de regering Bouterse- Ameerali in de regeerperiode 2010-2015 niet in staat is geweest de armoede terug te dringen, integendeel. De economische groei is niet vertaald in werkgelegenheid en een verhoogde productie.

Werkenden in dit land hebben niet geprofiteerd van de verhoogde inkomsten en opbrengsten uit de aardolie en goudsector. De verdeling van de economische groei is onevenredig en er is sprake van een onrechtvaardig belastingssysteem.

De zo beloofde hervormingen op economisch gebied zijn uitgebleven en de effecten van het onbehoorlijk bestuur, oneerlijkheid en corruptie doen zich gevoelen in het alledaagse leven van de werkenden die steeds minder koopkracht hebben en zich niet beschermd voelen door de overheid.

De financiële crisis van dit moment en de torenhoge schulden van de overheid zullen rampzalige gevolgen hebben voor de komende jaren, mits niet direct wordt ingegrepen met deugdelijk beleid.

De invoering van de sociale zekerheidswetten hebben niet de beoogde resultaten tot gevolg gehad en hebben gezorgd voor onzekerheid bij werkenden en grote delen van het bedrijfsleven en de vakbeweging die zich niet terug kunnen vinden in de implementatie van de wetten op dit moment. De wetten hebben een populistische inslag en vertonen veel hiaten.

De ontwikkelingen in de mijnbouwsector, waarbij bedrijven sluiten en multinationals wegtrekken baren de SPA zorgen en hebben gevolgen voor de werkgelegenheid. Banen verdwijnen en de overheid ontwikkelt geen beleid dat gericht is op het ondersteunen en opvangen van de ‘kwetsbare groepen’ in de samenleving.

Op de arbeidsmarkt worden vooral vrouwen en jongeren extra geraakt. Er is dan ook een toename van werkloosheid onder deze groepen. Steeds meer mensen zijn aangewezen op de informele economie en zijn dan ook moeilijk te organiseren.

De SPA vraagt dan ook de ondersteuning naar de vakbonden toe om de veranderende situatie en marginalisering van bepaalde groepen op het arbeidsveld tegen te gaan.

De SPA maakt zich sterk om in de nieuwe regeerperiode na werving van regeermacht door de V7- combinatie, hard te maken voor de heractivering van de Sociaal Economische Raad en de versterking van het Tripartiet Overleg. Alleen door een intensieve samenwerking en overleg met de sociale partners kunnen sociaal -economische ontwikkelingen en vraagstukken nationaal aangepakt en opgelost worden.

Voor de SPA blijven vakbonden belangrijk om werkenden te organiseren en te beschermen en de regering kritisch richting te geven in ontwikkelingen die een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn beijveren.

De SPA feliciteert alle werkenden in dit land en wenst hen een bezinningsvolle Arbeidersdag toe.

SPA

Meer nieuws

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…