SPA pleit voor bevordering genderevenwichtige ontwikkelingen

Op de Internationale Dag van Vrouw vraag de SPA de samenleving om meer harmonie en genderevenwichtige ontwikkelingen op elk gebied te bevorderen.

Er zullen meer acties in maatschappelijke organisaties, gemeenschappen, de werkplek en op het politiek bestuurlijk niveau ondernomen moeten worden voor het bereiken van een samenleving waar vrouwen economisch, sociaal, politiek en cultureel als volwaardige individuen erkend worden en sociaal niet worden uitgesloten.

Met het thema ‘Heldinnen voor een betere balans en gendergelijkheid’, wil men wereldwijd alle vrouwen eren, die door de jaren heen een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de emancipatiestrijd van de vrouw en heden nog steeds strijd voeren voor de basisrechten van de vrouw en de opheffing van haar achterstand.

De strijd tegen discriminatie en de opheffing van alle vormen van onderdrukking van de vrouw is nog volop in gang. Waardering gevraagd voor alle heldinnen, die onder zware sociale economische en politieke druk een balans weten te vinden in het overleven en de uitdagingen van het dagelijks leven. Heldinnen die op heldhaftige wijze de problemen in werk, relatie en in de gemeenschap niet uit de weg gaan.

De dag van 8 maart is een dag van historische bezinning op de strijd die ingezet was in het 1908 door vrouwelijke fabrieksarbeidsters in New York die opkwamen voor betere werkomstandigheden, kortere arbeidsuren en een rechtvaardig loon.

De strijd voor de erkenning van hun vrouwen- en vakbondsrechten is de voorloper geweest van de latere politieke strijd voor het verkrijgen van Algemeen Kiesrecht voor vrouwen.

Deze politieke strijd heeft uiteindelijk de grondslag gelegd voor de erkenning van vrouwenrechten als mensenrechten. De proclamatie en bekrachtiging van de Internationale Dag van de Vrouw in 1977, door de United Nations Organisatie resulteerde uiteindelijk in een wereldwijde beweging die vrouwen issues, als politieke issues ging beschouwen.

Wereldwijd wordt er jaarlijks op 8 maart stilgestaan bij de vorderingen van vooruitgang van de vrouw op politiek, sociaal, cultureel en economisch gebied. En, hoewel in Suriname op wetgevingsgebied veel verbeterd en bekrachtigd is, vrouwen en jonge meisjes meer toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in management- en besluitvormingsposities.

Anno 2019 is de onevenwichtige groei van gendergelijkheid nog steeds een groot obstakel voor duurzame ontwikkelingen. Er moeten dus nog veel beleidsacties ontwikkeld worden voor de versterking van vrouwen en hun economische weerbaarheid.

We constateren dat de maatschappelijke positie van de vrouw in Suriname, er nog steeds een is van algemene miskenning en achterstelling. De slechte politiek, economische en sociale omstandigheden, veroorzaakt door ondeugdelijk bestuur en wanbeleid maken dat vrouwen meer dan voorheen, kansen en mogelijkheden ontnomen worden. Het beleven van hun basis mensenrechten en het hebben van een fatsoenlijk bestaan lijkt hen niet gegund.

Vrouwen en meisjes zijn vandaag de dag armer dan 10 jaar geleden. Hun koopkracht is met meer dan 300% afgenomen en de toegang tot goed onderwijs, goede gezondheidszorg, werkgelegenheid en huisvesting is onzeker. Het gevolg is dat het inlopen van de achterstand van vrouwen op toekomstige ontwikkelingen traag verloopt.

Op weg naar de verkiezingen van 2020, zal het motto ” Leaving no one behind, particularly women and girls “, de verkiezingsagenda en richting van politieke partijen moeten bepalen. Dit om een beter balans en evenwichtige genderontwikkelingen in de samenleving te bereiken voor duurzaamheid en voorspoed.

Overige berichten