fbpx

SPA over recente benoeming beleidsadviseur Sozavo: patronagesysteem niet nieuw

GFC NIEUWS- De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) volgt de kwestie van de recente benoeming van een vrouwelijke burger tot beleidsadviseur op het departement van Sozavo mee.
Op social media is een hele heisa ontstaan waarin vóór en tegenstanders elkaar de loef afsteken met zwaar politiek getinte, maar ook discriminerende en racistische uitlatingen die ons als Surinamers verder uit elkaar drijft in plaats van ons te binden.
Enkele van de meningen van de voorstanders op social media zijn dat: het haar geluk is, ze is sociaal bewogen, ze heeft het inlevingsvermogen om te adviseren ten aanzien van beleid op sociaal strategisch gebied, ze is niet de eerste die is benoemd in een dergelijke functie.
De tegenstanders zeggen onder andere dat ze het opleidingsniveau niet heeft. Er zijn functie eisen verbonden aan het beleidsadviseurschap waaraan deze mevrouw niet voldoet. Doorstromingskansen van vooral afgestudeerde jongeren wordt belemmerd, jongeren raken gedemotiveerd door zulke politieke benoemingen.
Wat SPA betreft is deze benoeming een politieke benoeming en een duidelijk voorbeeld van patronage, geen
onbekend systeem in Suriname. Volgens google is: “Patronage de sociaal ongelijke betrekking waarbij de
hogergeplaatste of patroon gunsten verleent aan een lager geplaatste die carrière maakt en in ruil daarvoor
politieke steun geeft. De hogergeplaatste of patroon is minister Misiekaba van Sozavo en volgens deze
definitie is de lager geplaatste de benoemde beleidsadviseur.
Het patronagesysteem is symptomatisch voor de politieke cultuur niet alleen in Suriname. “Wees vrij om te
googelen en zie hoe lang dit al als troef wordt ingezet in de wereld. Bovendien is patronage niet beperkt tot
het openbaar bestuur. Patronage heeft zich ook ontwikkeld in andere maatschappelijke relaties zoals het
verenigingsleven, binnen de private sector maar ook in religieuze organisaties maakt men gebruik van
patronage,” voert de SPA aan.
SPA: “Maar waarom is deze benoeming zo bijzonder in vergelijking met andere bestuurlijke buitenissigheden. Zelfs
komt het SPA voor, omdat de vele benoemingen o.b.v. patronage tot nog toe geruisloos zijn gegaan. Verder had de minister de behoefte om een publieke statement te maken met deze benoeming. In elk geval is hij geslaagd in zijn opzet want de zaak heeft de aandacht van de nationale en zeker ook de diaspora gemeenschap.”
“Patronage dient over het algemeen oneigenlijke doelen. Het is bekend dat deze NDP-regering vele mensen in dienst heeft genomen, die elke maand een salaris ontvangen maar nog nooit naar het werk zijn gegaan. En hiermee richten wij onze aandacht op het normenkader tussen patroon en lager geplaatste welke veelal ongeschreven codes bevat. Ook kleven er bepaalde verwachtingen en verplichtingen die dit sociaal contact met zich meebrengt zoals wederzijdse dienstverlening die als niet eervol of in ambtelijke taal als onbetamelijk kunnen worden beschouwd. In deze relatie wordt de lager geplaatste vaker misbruikt. Het is niet ongebruikelijk dat het verlenen van hand -men spandiensten bij corruptie een ongeschreven arbeidsvoorwaarde van de lager geplaatste is. Deze kenmerken zijn in de literatuur omschreven en worden geassocieerd met gecorrumpeerde patronage.”
“Uiteindelijk gaat het erom aan welke morele criteria stel jij je als politicus. Two wrongs don’t make one right.
Niet omdat binnen meerdere regeringen patronage is toegepast, is dit goed te praten. Wat was de “gunfactor” d.i. “het geheel van factoren of omstandigheden die ervoor zorgen dat deze benoeming aan die mevrouw is gegund, rekening houdend dat adviezen over het beleid integraal, visionair en realistisch behoren te zijn.”
“De handeling van de minister is afkeurenswaardig en een verkeerd signaal naar jonge Surinamers die dag en nacht studeren. Het is een schoolvoorbeeld van slecht bestuur. Wat voor beleidsadviezen moet deze minister nog ontvangen tussen nu en zijn aftreden in augustus 2020? Patronage dient oneigenlijke doelen, patronage werkt corruptie in de hand; het moet dus afgewezen worden en het maakt niet uit wie zich ervan bediend. Ons ambtenarenapparaat is al overbelast”
De SPA roept daarom kiezers op bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande te stemmen vóór een beleid waar jongeren de gelegenheid krijgen ervaring op te doen en hun opgedane kennis in te zetten voor de ontwikkeling van ons land. “Stem vóór een andersoortige overheid waarbij de ontwikkeling van het sociaal beleid wordt toevertrouwd aan bestuurders die het bestaand ambtenarenapparaat ten volle benutten in plaats van bestuurders die politieke verplichtingen inlossen.”

BEKIJK OOK
Suriname uitgekozen voor Sustainable Pineapple Value Chain Development project