fbpx

SPA kaders geven kritisch commentaar

In eenheid en harmonie, is een prachtige slogan om de gemeenschap te mobiliseren om als eenheid grote doelen te realiseren. Deze slogan was in 1975 noodzakelijk om de grote stap naar een onafhankelijk Suriname in eenheid en harmonie tot stand te brengen. “Nanga wan finga nomo, brafu no man nyan” was toen de musicale uitwerking van deze slogan.

Vandaag de dag wordt deze slogan onterecht gebruikt om de mensen te mobiliseren om te strijden tegen ontwaarding van niet alleen de munteenheid, maar ook de kwaliteit van het leven in Suriname. Let wel! Want In werkelijkheid gaat het om het leveren van een gezamenlijke strijd.

Het gaat niet om het opbrengen van “cadaver discipline” om klakkeloos zonder enige vorm van commentaar alles maar voor zoete koek te slikken en elke opdracht maar uit te voeren. “Blik op het oneindige; Verstand op nul: Voorwaarts! “ Dit schijnt het effect te zijn, dat men met het groots propageren van deze slogan wenst te sorteren.

Ondertussen blijft de huidige politieke elite in alle rust aan de voederbakken (De Staatskas en alle natuurlijke Hulpbronnen: Hout, Goud, Steenslag, Aardolie etc. etc.) en het “Volk” blijft maar betalen en offers brengen. Het hoogste offer, dat de overgrote meerderheid van ons echter levert is dat men doelbewust onze menswaardige participatie degradeert tot dat van een onwetende en ons geen intelligentie toekent.

Economische en financiële stabiliteit als voorfase van een zelfstandige ontwikkeling naar een gediversifieerde duurzame en sterke economie werd afgewezen als een model om Suriname verder vooruit te brengen. Gekozen werd voor een pad van kortzichtigheid en bravoure, dat het al oude principe van de Romeinen (Julius Ceasar) “Geef het volk brood en spelen.”

De kwaadaardigste vorm van negatieve manipulatie werd ingezet waarbij misbruik is gemaakt van sociale nood onder een deel van het volk. Voorzichtig manoeuvreren om alle mogelijke valkuilen in de lokale maar vooral in de wereldeconomie te ontwijken was in het bijzonder het denken achter het beleid van voor 2010, dat werd afgewezen.

Populisme, eenvoudigweg mooie dromen vertellen aan de bevolking om ze in slaap te sussen, met daarachter veronachtzaming van het verleden en de enorme valkuilen van het heden en de toekomst, kortom het niet leren uit de geschiedenis, niet kijken in de achteruitspiegel, ook een kale slogan overigens, heeft ons wederom de das omgedaan. En wat verwacht men nu van ons         “Tjup, No mem pep, Hori yu mofo” bewaar de Eenheid. Vandaar de mooie slogan “In eenheid en harmonie.”

Voor het overige gaat het feest gewoon door. Politieke wolven zijn bezig de overgebleven hulpbronnen te verdelen en enkelen azen op de Stuwdam. De Pot is haast leeg, maar er is nog een krabu Patu. En verder zijn er nog een paar Staatsbedrijven b.v. Telesur. Die zijn nu aan de beurt leeg geplukt te worden.

Dit terwijl de prijzen de lucht in vliegen en de koopkracht van alle werkers met tenminste 21% is achteruitgegaan en wij werkenden en gepensioneerden vanwege de lege pot, de EBS en de SWM schulden en de “vermiste en verdwenen gelden en waarden van deze bedrijven” netjes voor ons verdere leven moeten terugbetalen.

Wederom, dit naast de verhoogde brandstofprijzen. Dan komt er bovenop, dat de specialisten niet meer werken voor SZF –ers en andere verzekerden of je moet met geld in jouw hand naar de specialist en wel voor een prijs die tenminste 21% verhoogd is.

Echter, mogen wij niet klagen en moeten aan de Partij die op 25 mei 2015 met de meerderheid uit de bus kwam en die van 2010 – 2015 de pot leeghaalde alsof het knikkers en geen harde SRD’s en vreemde Valuta was, het voordeel van de twijfel geven. En nu Slaap Kindertjes Slaap, in eenheid en harmonie, geen kritiek anders ben jij geen patriot.

Vraag VENE hoeveel kritiek hij te verduren had. Rationele en irrationele zaken werden hem naar het hoofd gesmeten. Daarover mocht niemand zeuren. Dat was robuste oppositie voering. En nu wil men aan oppositievoering het stempel van niet – nationalistisch en patriottisch zijn geven om zo haast kritiekloos verder te gaan met de Republiek financieel – economische de grond in te stampen.

Live for today, forget about tomorrow is the wisdom of a fool.

SPA Kaders

 

Naar meer berichten...