fbpx

SPA: herschrijving zwarte bladzijden in onze geschiedenis

GFC NIEUWS- Onze geschiedenis moet herschreven worden, zegt de politieke organisatie SPA in een verklaring.

Met de recente veroordeling van de verantwoordelijken van de 8-decembermoorden van 1982 op 29 november 2019, is volgens de partij een mijlpaal bereikt in het rechtsproces dat bijkans 12 jaar heeft geduurd. Het rechtsysteem in Suriname heeft in deze gezegevierd, alsook de rechtstaat en de democratie als pijlers en indicatoren van onze soevereiniteit en volksvolwassenheid.

“De 8-decembermoorden hebben met de binnenlandse oorlog en daarmee samenhangende negatieve politiek- maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren ’80 in de geschiedenis van Suriname voor grote erupties en verstoring van het maatschappelijk evenwicht gezorgd.

“Politiek, moreel- ethisch en emotioneel zijn de gevolgen en impact van de 8 decembermoorden op het maatschappelijk leven ingrijpend en langdurig geweest. Verdeeldheid van niet alleen de Natie maar zelfs in gezinnen en instituten is een van de bijproducten hiervan geweest.

“De ‘zwarte bladzijden ‘in onze geschiedenis zullen herschreven moeten worden als baken in zee om onze soevereiniteit, waardigheid en zelfstandigheid als land, hoog te houden en deze te blijven waarborgen. Onze geschiedenis moet herschreven worden. Duidelijk is dat het volk haar geschiedenis moet kennen. Immers, een volk dat haar geschiedenis niet kent of bewust negeert is gedoemd te mislukken in haar groei en ontwikkeling. Recht en Waarheid maken vrij. Het gaat om het inhoudelijke van het proces en niets anders.”

Voor de Surinaamse Partij van de Arbeid gaat het niet om personen maar de principes die het kader moeten zijn van ons samenleven de afspraken en de naleving daarvan in het kader van rechtsstatelijkheid, democratie en mensenrechten.

De politieke reacties van de NDP en haar voorzitter die toevallig de zittende president is met een veroordeling betreuren wij als de SPA, zegt de partij verder. “Het wekt een indruk van een cultuur van straffeloosheid en ‘Neks no Fout’. Dit gedrag moet met klem worden afgewezen.

“Wij van de SPA bekijken de zaak niet emotioneel, maar vanuit het inhoudelijke en het oogpunt van de aansprakelijkheid waarbij het belang voor de natie en de verwerking door en van de belanghebbenden centraal staat.

“De NDP heeft van de oorsprong af er een politieke zaak van gemaakt vanwege de machtsbelangen en voordelen die er voor de partij en de persoon van haar voorzitter aan vastzitten.”

Gebruikmakend van deze gelegenheid spreekt de SPA zijn afkeuring uit over de verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken uit. De moorden van 8 december zijn een flagrante schending van mensenrechten welke verdragsrechtelijk beschouwd kan worden als een internationale aangelegenheid.

“Suriname is geen eiland in de wereld en het ongepast dat het ministerie van buitenlandse zaken (de staat) afvallig is naar zichzelf door aan de wereld te zeggen dat de zaak c.q. de uitspraak in de 8 decembermoorden een politieke aangelegenheid is. Het is niet gepast in de gedachte van de trias politiek maar zeker ook niet in de gedachte dat de staat 1 is en ondeelbaar.

BEKIJK OOK
31-jarige vrouw aangehouden voor verzenden drugs in pakket

“Ook vanuit het oogpunt van verzet tegen de rechtsgang en het structureel verstek van de dader en zijn politieke aanhang is heel wat op te merken.”

De SPA vindt het zeer opmerkelijk dat niet direct na de uitspraak en veroordeling de volksvertegenwoordiging bijeen gekomen is om de staatsrechtelijke situatie te bespreken en na te gaan wat er staatsrechtelijk moet gebeuren met betrekking tot de positie van de President.

Voor wat de SPA betreft dient de president de verantwoordelijkheid te nemen en te bedanken en indien niet dat dan de formele afzettingsprocedure ingang gezet moet worden.

Het niet berusten in de uitspraak zal geen rust brengen voor de veroordeelde. Bovendien door verzet aan te tekenen geeft de veroordeelde president nu aan dat hij de instigator van het vervolgproces is, hetgeen tot nu toe niet het geval was.

Het positieve aspect bij het verzet is dat daarmede de veroordeelde zich onderwerpt aan het rechtssysteem. Het nadeel is zoals eerder gezegd dat hij zichzelf, de nabestaanden en de natie nog langer in dit proces houdt waardoor het inzetten van het pad van Natievorming wordt bemoeilijkt. Voor de natie en vooral voor alle betrokkenen is nu rust en verwerking nodig.

De SPA roept de president van de republiek Suriname op, in het bijzonder de persoon van Bouterse om indachtig zijn inaugurele speech in de DNA-, waar hij stelde dat een ieder onder wet en recht valt-, te handelen dit in het belang van de natie. Maar meer nog de rechtstaat te respecteren en de gevoelens van de nabestaanden. Om zo de veerkracht van de Surinaamse natie en democratie aan de wereld te tonen.

“De natie heeft rust nodig en eenwording. Het adveis van de SPA aan de president is dat hij terugtreedt en dat er voorzieningen worden getroffen voor zijn vervanging. En, in geval van berusting hij erkent dat de rechtszaak ten einde is gelopen, alsook dat hij zijn excuses aan de nabestaanden uitspreekt, opdat een proces van verzoening en vergeving kan beginnen na het belijden van de zonde. Hoe lang dat proces zal duren weet alleen de almachtige.

“Wij wensen van deze plaats uit alle betrokken partijen in het bijzonder de familie van de slachtoffer kracht toe te wensen in de verdere verwerking van alle traumatische fysieke en psychische aspecten rond de 8 decembermoorden en het strafrechtelijk proces spelen of hebben gespeeld.

Recht en waarheid maken vrij”, aldus de Surinaamse Partij van de Arbeid.