fbpx

SPA doet dringend beroep op verkiezingsautoriteiten uitslag zo snel mogelijk bekend te maken

GFC NIEUWS- De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) roept de regering en overige verkiezingsautoriteiten op om eens eindelijk alles in het werk te stellen om het verkiezingsproces dat zich nu voltrekt binnen de korst mogelijke tijd af te ronden zodat de definitieve uitslag aan het volk gepresenteerd kan worden.
Het volk heeft op 25 mei haar stem uitgebracht en heeft recht op een vlotte en transparante afwikkeling van de verkiezingsresultaten.
SPA is van mening dat de wet- en regelgeving omtrent het organiseren van verkiezingen zeer duidelijk is en voldoende transparantie biedt als gevolg waarvan alles een vlot verloop zou moeten hebben indien de aanwijzingen stipt zouden worden opgevolgd.
Suriname heeft genoeg ervaring met het houden van verkiezingen. “Wij hebben zelf nationaal en internationaal een goede reputatie opgebouwd omtrent het organiseren van verkiezingen. Het kan daarom bij de SPA niet in dat de verkiezingen van 2020 zo rommelig en onprofessioneel verlopen zijn. Wij zijn als natie helemaal niet gebaat hierbij, integendeel verliezen wij onnodig veel tijd door het inefficiënt optreden van de autoriteiten.”
“Door deze vertragingen en gepleegde handelingen door verkiezingsautoriteiten ontstaat er enorm veel ruis en groeit het wantrouwen van de gemeenschap met de dag waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die 2 deling van de samenleving in zich herbergt. Het volk heeft recht op een spoedige afwikkeling van het verkiezingsproces, zodat delen van het volk die het meest getroffen zijn door zowel de slechte economische situatie gevolgd door de Covid-19-pandemie weer perspectieven tegemoet kunnen zien.”
sPA roept de regering op om op te houden met obstructie te voeren en het proces vlotter te doen verlopen en zaken als aanvragen van hertelling achterwege te laten. Door de volgende acties ten uitvoer te brengen:
– Tijdelijke opheffen van de avondklok, totdat de noodzakelijke verkiezingswerkzaamheden zijn afgerond;
– Terstond alle handelingen die tot onbegrip en onduidelijkheid en daardoor chaos kunnen leiden achterwege te laten en daarvoor in de plaats transparantie en duidelijkheid de boventoon te laten voeren;
– Burgerparticipatie niet te ontmoedigen, zodat hierdoor een bijdrage wordt geleverd aan een versnelde acceptatie van de uitslag;
– Alles in het werk te stellen, teneinde een eerlijke en correcte verkiezingsuitslag aan het publiek te presenteren;
– Voldoende garanties in te bouwen om de veiligheid van zowel het verkiezingsmateriaal als van eenieder betrokken bij dit proces te verzekeren.

BEKIJK OOK
Vuurwapen in voertuig aangetroffen tijdens controle