fbpx

SPA bezorgd om leefomstandigheden alleenstaande moeders

Zeer bewogen heeft de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) kennis genomen van de zware slag voor de totale Surinaamse bevolking met het op zeer tragische wijze heengaan van 5 Surinaamse kindertjes.

Des te meer heeft de partij het zich erg aangetrokken naar wat uit de media is gebleken dat de moeders van de omgekomen kinderen noodzakelijkerwijs hun kinderen thuis moesten laten zodat zij naar het werk konden om arbeid te verrichten.

In de toegang tot adequate kinderopvang is er duidelijk meer behoefte. Het maatschappelijk probleem laat hiermee duidelijk zien dat er dringend behoefte is aan het verruimen van de kansen voor alleenstaande werkende moeders, zodat zij met een gerust hart arbeid kunnen verrichten. De partij maakt zich zorgen omdat er wellicht meerdere alleenstaande vrouwen zijn die hun kinderen alleen thuis laten omdat ze moeten gaan werken en stelt dus thans dit vraagstuk aan de orde.

De positie van de werkende vrouw in Suriname is met rasse schreden achteruit gegaan. Het is heel moeilijk geworden met name voor alleenstaande vrouwen om een baan te combineren met de zorg voor in het bijzonder jonge kinderen.

De kosten voor levensonderhoud stijgen dagelijks en kinderopvang is daar niet op achter gebleven. Alleenstaande vrouwen hebben geen andere keus: ze moeten gaan werken.

Soms hebben vrouwen die de capaciteit hebben om een carrière op te bouwen en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw en het herstel van de economie die kansen niet omdat het veelal vrijwel onmogelijk is om een carrière te combineren met de zorg voor jonge kinderen.

De overheid zou volgens de SPA er goed aan doen om binnen het sociaal beleid aandacht te besteden aan de groep alleenstaande vrouwen die dringend de behoefte heeft aan betaalbare kinderopvang zodat er met een gerust hart door die vrouwen arbeid kan worden verricht.

Voor alleenstaande vrouwen die willen werken en een ziek kind hebben bijvoorbeeld zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Vaak staan zulke vrouwen voor een zeer moeilijke keus: gaan werken en hun kind ziek achterlaten of niet.

BEKIJK OOK
Waterschapsverkiezingen met oog op ontwikkeling rijstpolders

De Surinaamse Partij van de Arbeid heeft vanaf haar oprichting in 1987 als grondslag het streven naar gelijkheid van de vrouw in alle sectoren van het maatschappelijk leven en het wegwerken van al wat haar belemmert in haar maatschappelijk functioneren. Het is van eminent belang dat de ontwikkeling in Suriname een positieve impuls krijgt door het verbreden van de mogelijkheden voor vrouwen in het algemeen en in het bijzonder de alleenstaande moeders, om een plaats op de arbeidsmarkt te verkrijgen.

Uit cijfers is gebleken dat meer dan de helft van de werkloze bevolking in Suriname (53,1%) uit vrouwen bestaat. Kinderen zijn voor een goed deel ook de verantwoordelijkheid van de Staat en derhalve dient de staat dus iedere regering de randvoorwaarden te scheppen dat kinderen veilig en gezond worden grootgebracht. SPA roept de huidige regering dan ook op om haar verantwoordelijkheid in deze te nemen.

De SPA vrouwen zullen met een kleine geste de getroffen families in het bijzonder de moeders ondersteunen en hopen dat hun gebaar zal helpen in het vervolgtraject om dit leed te verwerken en weder hun woning op te zetten. Veel is het niet, maar wij bieden dit aan vanuit een oprecht hart, aldus de partij.

Ook roept de SPA de jonge werkende moeders op om zeer zorgvuldig om te gaan met hun kinderen. Op de vaders en overige familieleden wordt ook een beroep gedaan om om te zien naar hun kinderen en een helpende hand te bieden waar nodig.

Tot slot roept de SPA de samenleving op alle negativiteit rond dit gebeuren vooral op social media achterwege te laten en als Surinamers medeleven en solidariteit te betuigen om deze getroffen moeders gezinnen en families te ondersteunen.

De SPA condoleert de getroffenen en wenst hun veel sterkte toe met dit smartelijk verlies.