SPA benadrukt belang sociale dialoog bij herdenking Dag van de Arbeid

GFC NIEUWS- De komende tijd zal concreet meer invulling moeten worden gegeven aan de sociale dialoog.
Dit is belangrijk, zodat de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen niet desastreus hoeven te zijn als gevolg van de coronapandemie en de economische crisis.
Dit zegt de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) in haar verklaring ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid vandaag.
Hieronder de verklaring:
De Internationale arbeiders Organisatie (ILO), heeft ervoor gekozen haar thema in verband met de herdenking van 1 mei dit jaar te concentreren rond de Covid-19 pandemie.
Het thema luidt als volgt:” Stop the pandemic; safety and health at work can save lives.
Indachtig het thema van de ILO, is de boodschap van de SPA gericht op de gevolgen van de Covid-19 pandemie nu en in de nabije toekomst voor de arbeidsverhoudingen in Suriname. Zoals elders in de wereld, zijn ook in de Suriname de overheid, werkgevers en werknemers geconfronteerd met enorme uitdagingen in het treffen van maatregelen om de besmetting met en of verspreiding van het covid-19 virus te voorkomen. Gezondheid en veiligheidsprotocollen op de werkvloer zijn nu meer dan ooit een must.
Menig protocol is in de afgelopen twee maanden aangepast en direct in uitvoering gebracht, waarmee ook extra kosten gemoeid zijn. De vaste lasten van de onderneming verhoogd met additionele kosten in verband met gezondheids- en veiligheidskosten tegenover teruglopende omzetten zal een heleboel ondernemingen een negatief saldo opleveren.
Op termijn indien de partiële lockdown gehandhaafd blijft, is het verwachtbaar dat ondernemingen in de rode cijfers komen te zitten. Het is daarom dat de gevolgen van de pandemie in een sfeer van vertrouwen en goede bedoelingen wederzijds tussen de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid worden besproken om met elkaar na te gaan welke afspraken er met elkaar worden gemaakt.
Lonen en salarissen moeten gegarandeerd blijven voor werkers; werkplaatsen ook. Vanuit de vakbeweging is daarom altijd opgeroepen tot sociaal dialoog. Gelukkig dat vele werkgevers het nut hiervan inzien.
Uit een verklaring van in 2016 het Tripartiet Overleg van Suriname halen we het volgend standpunt “dat de gezamenlijke partners in het Tripartiet Overleg een oproep doen aan de aandeelhouders en dragers van sociaal dialoog om vast te houden aan het principe van het uitputten van het tripartisme als het meest voorname middel om te komen tot sociale rechtvaardigheid alsmede dat zij het forum die deze instituten bieden, wederom betreden en maximaal aanwenden en de regering bijstaan om het evenwicht in het sociaal- economisch bestel te bewerkstelligen via breed gedragen programma’s.”
Hiermee is alles gezegd hoe belangrijk sociaal dialoog is. De komende tijd zal concreet meer invulling hieraan gegeven moeten worden zodat de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen niet desastreus behoeven te zijn als gevolg van de pandemie en de economische crisis.
Er zal meer tijd en aandacht besteed moeten worden aan branche gerichte aanpak. Welke crisis we ook meemaken. De mens en het milieu blijven centraal voor een duurzame samenleving.
De Surinaamse Partij van de Arbeid wenst aan ieder in bijzonder de wrokoman een veilige, gezonde en vruchtbaar arbeidsjaar toe in solidariteit, dialoog en eenheid.
Wan lespeki wrokoman dey

Overige berichten