Sozavo zet eerste stap richting giralisatie

GFC NIEUWSREDACTIE– Het Ministerie van Financiën en Planning heeft in samenwerking met de Basic Needs Trust Fund (BNTF), welke valt onder Caribbean Development Bank (CDB), 49 computers geschonken aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

Dit gebeurde in het kader van uitbreiding van de Beneficiary Information System (BIS).

Hiermee wordt de eerste stap gezet richting digitalisatie en automatisering, welke moet bijdragen aan een effectieve- en efficiënte dienstverlening naar de samenleving toe.

Sozavo is bezig voorbereidingen te treffen om de overstap te maken van kas- naar girale betalingen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: ‘Maar 5 procent van alle COVID- sterfgevallen komen door virus zelf’

Voor wat betreft de giralisatie, zegt Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran, dat het vele voordelen met zich zal meebrengen voor de verschillende doelgroepen in de districten en het binnenland.

Er zijn reeds verregaande gesprekken gevoerd met de Surinaamse Bankiersvereniging. Sozavo is reeds bezig om te werken aan Financial Inclusion, waarbij behoeftigen die ondersteuning krijgen van het ministerie met een debitcard ook actief zaken kunnen doen.

De computerapparatuur zal ingezet worden op onder andere de DA-kantoren. Volgens Ramsaran, zal het toekennen van onder andere financiële uitkeringen en sociale uitkeringen binnenkort via de girale weg verricht kunnen worden.

BNTF voert momenteel haar negende programma uit, die bestaat uit vijf projecten.

Volgens de bewindsman staat de de nagestreefde doelen van BNTF in lijn met de taakstellingen van het ministerie, gezien Sozavo belast is met het algemeen welzijn, in het bijzonder de sociale- en maatschappelijke zorg voor onder andere seniorenburgers, zwakke huishoudens en mensen met een lichamelijke- en geestelijke beperking.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw mishandeld en beroofd na commerciële vrijpartij

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning gaf een uiteenzetting van al de projecten die door verschillende ministeries zijn ingediend bij CDB.

De bewindsman gaf aan, dat er voorbereidingen worden getroffen voor de samenwerking van het tiende programma. Voor wat Sozavo betreft gaat het niet alleen om het BIS-project, maar ook de renovatie van zes overheidscrèches.

Het gaat om onder andere de renovatie van keukens, reparatie van dakgoten, sanitair en afvoer. Volgens Achaibersing is de geste van computerapparatuur een mijlpaal voor Sozavo om het BIS- project verder gestalte te geven.

Een vertegenwoordiger van Computer Hardware Services N.V. overhandigde een laptop symbolisch, waarna minister Achaibersing de officiële overdracht deed aan zijn collega Ramsaran.

Overige berichten