fbpx

Sozavo wil kennis en vaardigheden crèchehoofden vergroten

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(Sozavo) zal deze maand in samenwerking met ‘the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC) en de Kalkinma Development Bank of Turkey en de Kalkinma Development Bank of Turkey, het project “Professionalization of childcare ın selected OIC countrıes”, uitvoeren.

De financiering van dit project vindt plaats door de COMCEC (90%), terwijl het ministerie inkomt met een eigen bijdrage van 10%.

Het doel van het project is om via een ‘Training of Trainers’, de kennis en vaardigheden van de crèchehoofden in ‘Early Childhood Development’, respectievelijk te vergroten en te versterken. Als onderdeel van dit project wordt er ook een ‘On the Job’ training voor leiding en personeel van de Mama Georgetine crèche, die onder beheer van het Ministerie valt, uitgevoerd.

De ‘Training of Trainers’ wordt gehouden van 13 tot en met 17 november 2017 en de ‘On the Job’ training is gepland in de periode 3 tot en met 30 november 2017.

De context waar binnen dit project wordt uitgevoerd betreft een uitwisseling van ervaring en kennis met tenminste 2 andere landen van de ‘Organization of the Islamic Cooperation (OIC)’.

OOK INTERESSANT
DNA-commissie Mensenrechten: Waken voor sentimenten die aanzetten tot haat, intolerantie, discriminatie en racisme binnen samenleving

Suriname voert het project derhalve in samenwerking met twee (2) experts op het gebied van ‘Early Childhood Development’ uit die afkomstig zijn uit Nigeria. Daarnaast is een afvaardiging (5 participanten) van het Ministerie van ‘Social Protection’ van Guyana uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘Training of Trainers’.

Suriname is sinds 1996 lid van COMCEC en het ministerie heeft vanaf 2014 actief geparticipeerd door het indienen van projectvoorstellen. Dit draagt bij om de samenwerking tussen OIC landen te intensiveren.

Het ministerie wil zich beijveren om met name de samenwerking met buurland Guyana op het gebied van ‘Early Childhood Development’ (ECD) voort te zetten. Deze gelegenheid wil het Ministerie aangrijpen om de samenwerking verder te structureren.

Het ‘On the Job’ trainingstraject wordt begeleid door twee nationale experts op het gebied van onder andere de kinderopvang en de vroege stimulatie van kinderen.(GFC)