Sozavo vergroot distributie BZV-kaarten

De ministers André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Antoine Elias van Volksgezondheid hebben het besluit genomen dat alle medische verzekeringspasjes, de zogenaamde BZV-kaarten (Basis Zorg Verzekeringskaarten) uitsluitend door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) worden verstrekt.

Dit, om niet alleen de distributie verder te vergroten en te optimaliseren, maar ook om te garanderen dat eveneens de bewoners in het binnenland niet overgeslagen worden.

In dit kader zal SoZaVo alle bestaande distributiekantoren, die in de afgelopen maanden door het ministerie van Volksgezondheid en het Staatsziekenfonds (SZF) zijn opgezet, overnemen en maken tot SoZaVo kantoren. Verder zullen successievelijk de medewerkers op alle SoZaVo wijkkantoren getraind worden om ook tot verstrekking van deze type medische kaarten te kunnen overgaan.

Met dit besluit kan Volksgezondheid teruggaan om zich te richten op haar ‘core business’ en met name te zorgen dat er altijd voldoende artsen en medicamenten zijn. Dit geldt ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat moet zorgen voor de landgenoten die hulp behoeven.

Aan dit besluit is woensdagmorgen diepgaand beraad voorafgegaan op het hoogste niveau van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid.

Overige berichten