fbpx

SOZAVO vangt kinderen Stichting voor het Kind op

Onlangs zijn er berichten in de media verschenen waarbij het duidelijk is geworden dat er grote onenigheid binnen de gelederen van de Stichting voor het Kind(Stivoki)is ontstaan.

Vanuit de leiding van het ministerie is contact gelegd met de directie van stichting voor het kind om nader geïnformeerd te worden. De stichting heeft jarenlang subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ontvangen.

Het ministerie betaalt al geruime tijd de salarissen van enkele personeelsleden die bij de stichting te werk zijn gesteld. Stivoki heeft steeds aan de bel getrokken bij diverse instanties om bij de uitoefening van hun belangenbehartiging steun uit de samenleving te krijgen.

De leiding van stichting heeft het ministerie verrast door zonder voor aankondiging tot sluiting over te gaan. Gelet op het feit dat het ministerie kindzorg als een prioriteitsdoelgroep heeft, zijn er directe maatregelen getroffen, laat het ministerie weten.

Het bureau Kinderopvanginstellingen, een werkarm van het ministerie, heeft na overleg met de leiding van het ministerie, op grond van wettelijke regelingen voorzieningen getroffen. Zo zijn alle kinderen die de dupe dreigden te worden van mogelijke mismanagement, door het Bureau kinderopvanginstellingen ondergebracht in een directe voorziening. Hetgeen inhoud dat met andere kinderopvanginstellingen die voldoen aan de wettelijke voorwaarden opgenomen in de wet, overleg is geweest om de kinderen die de dupe dreigden te worden, op te vangen.

Alhoewel deze maatregelen consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van deze instellingen is er toch gemeend voorzieningen te treffen. De pupillen zijn ondergebracht bij Huize Tamara en naaste familieleden.

Nadat de rust binnen de geledingen van Stichting voor het Kind is teruggekeerd, zal het ministerie van Sociale Zaken het bestuur uitnodigen voor een gesprek om rekening en verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid en de besteding van de ontvangen subsidiegelden.

Naar meer berichten...