Sozavo stelt resultaten huishoudonderzoek beschikbaar

Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft het startsein gegeven voor de MICS-data interpretation and report compilation workshop.

MICS is een internationaal huishoudonderzoek dat door UNICEF is ontwikkeld en dient als één van de grootste databronnen voor informatie omtrent welzijn van gezinnen, kinderen, mannen en vrouwen. De workshop is op 24 april van start gegaan en wordt vandaag afgesloten.

Met de ondertekening van de Memorandum of Understanding in november 2016, zijn het ministerie en de UNICEF overeengekomen om de 6de ronde van de Multiple Indicator Cluster – MICS in Suriname uit te voeren.

Voor de technische implementatie – van veldwerk tot en met dataverwerking – is met het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een overeenkomst aangegaan in maart 2017. Een technische commissie waarin vertegenwoordigd de overheid, het IGSR en enkele VN-organisaties heeft de uitvoering van het Suriname MICS begeleid.

“Bij de voorbereidingen in 2017 heeft de listing van de huishoudens in Suriname plaatsgevonden door het ABS. In 2018 zijn de veldwerkers gerekruteerd en getraind en is het veldwerk van maart tot en met augustus 2018 uitgevoerd. Landelijk was er een steekproef van 9,400 huishoudens geïdentificeerd in alle 10 districten van Suriname. Na het veldwerk, is de dataverwerking van start gegaan onder coördinatie van het ABS en ondersteunt door deskundigen uit Suriname en deskundigen van de UNICEF”, blikte de minister terug.

“Na bijkans 2 jaar van voorbereiding, training, voorlichting en uitvoering, is het moment aangebroken waarbij de analyse van de data gedeeld kan worden met deskundigen van de direct relevante ministeries. Hierdoor krijgt u de ruimte deze informatie door te nemen en eventuele vragen en kanttekeningen te plaatsen. Deze zullen vervolgens worden meegenomen in de eindanalyse en finale rapportage”, zei minister Polak.

De bewindsvrouw haalde aan dat deze MICS-ronde voor Suriname een zeer verrijkende is geweest, niet alleen omdat het voor Suriname een belangrijke databron vormt, maar ook vanwege de institutionele en capaciteitsversterking die dit traject met zich mee heeft gebracht.

De listing van de huishoudens in Suriname als onderdeel van de uitvoering van het MICS, geeft toegang tot recente data over het aantal en de samenstelling van huishoudens in Suriname.

Deze data zal dan ook gebruikt worden voor het bijstellen van eerder uitgevoerde studies, waaronder het rapport inzake vaststelling van de armoedegrens en het bestaansminimum.

Instituten, zoals het ministerie van Sozavo, het ABS en het IGSR hebben kunnen meeliften in de capaciteitsopbouw- en institutionele versterking door de uitvoering van het MICS.

De data die beschikbaar komen geeft Suriname een baseline voor een aantal indicatoren betreffende de Sustainable Development Goals (SDGs), maar meer nog geeft deze data inzicht in de sectoren en beleidsgebieden die urgente beleidsontwikkeling behoeven.

Deze data is ook een belangrijke bron bij het monitoren van het uitvoeren van het Ontwikkelingsplan van Suriname. Door de beschikbaarheid van data kunnen geïnformeerde beleidsbeslissingen worden genomen op diverse gebieden.

Minister Polak kijk uit naar de resultaten die uit deze workshop zullen voortvloeien.